Voor het eerst moeder worden is het mooiste wat me is overkomen.

Madeleine
Bekijk foto
Vorige Volgende

Fraudebeheersing

We vertrouwen erop dat onze verzekerden en zorgverleners alleen de werkelijk gemaakte zorgkosten bij ons declareren. Fraude en misbruik met zorggelden tolereren wij niet, omdat het schadelijk is voor het vertrouwen in ons als zorgverzekeraar én de betaalbaarheid van de zorg onder druk zet. Om misbruik te voorkomen en zo goed mogelijk op te sporen, hebben we daarom diverse beheersmaatregelen genomen.

In 2018 heeft de afdeling Fraudebeheersing….

  • vooral onderzoek gedaan binnen het segment Wijkverpleging en dat gaan we in 2019 voortzetten;

  • voor ruim 2 miljoen euro aan onjuistheden vastgesteld in de uitgevoerde fraudeonderzoeken (in 2017 was dit 1,6 miljoen euro)

Fraudebeheersing

Fraudebeheersing is bij ons een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. We proberen het natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er toch fraude geconstateerd wordt, proberen we dit in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en af te handelen. Van het lijnmanagement verwachten we dat het bekend is met de frauderisico’s en deze aantoonbaar beheerst.

Fraudemaatregelen

Als er sprake is van fraude leggen we maatregelen op in overeenstemming met het uniform maatregelenbeleid van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ons uitgangspunt is dat iedere euro wordt teruggehaald. Vanaf 2018 vorderen we ook de onderzoekskosten bij bewezen fraude terug.

Blik op de toekomst

We zien een stijging in het aantal zorgverleners dat zeer bewust besluit om geen contract met de zorgverzekeraar af te sluiten. Met name in Wijkverpleging en de gespecialiseerde GGZ speelt dit. Zonder contract kunnen wij onze controletaak minder adequaat uitvoeren. Dit resulteert in hogere zorgkosten en een hoger risico op fraude. We gaan ons meer richten op preventieve mogelijkheden om rechtmatigheid van zorg beter te controleren.

Vorige Meldknop onterechte facturen
Volgende Meer waarde voor de klant