Voor het eerst moeder worden is het mooiste wat me is overkomen.

Madeleine
Bekijk foto
Vorige Volgende

Meer waarde voor de klant

Menzis is een landelijk werkende zorgverzekeraar, met een regionale focus. In de regio kijken we samen met zorgaanbieders, klanten, patiëntenorganisaties en andere partners naar het hele spectrum van zorg en gezondheid, van preventie tot en met hoogcomplexe zorg. Wat speelt er in deze specifieke regio? Wat kunnen we doen op het gebied van leefkracht versterken en het voorkomen van onnodige zorgkosten? Hoe kunnen we met e-Health zelfmanagement stimuleren? En, als mensen zorg nodig hebben, hoe zorgen we dan voor de juiste zorg op de juiste plaats? Onze regiomanagers en regioregisseurs trekken hierin samen op.

De zorginkoop van 2017 geeft invulling aan de ambitie van Menzis om koploper te zijn in het waardegericht inkopen van zorg. We richten ons op betere gezondheidsuitkomsten voor onze klanten tegen lagere kosten. Menzis wil - waar mogelijk - gaan betalen voor de gezondheidsuitkomst van een behandeling in plaats van betalen voor (enkel) de behandeling. Immers, het resultaat telt voor onze klanten. Om waardegericht te kunnen inkopen, hebben we kwaliteitsinformatie nodig van zorgaanbieders. Daarom maken we in onze zorginkoop duidelijke en meetbare afspraken over vier punten die onze klanten belangrijk vinden: gezondheidsuitkomsten, klantervaringen, veiligheid en toegankelijkheid. Als we deze kwaliteitsinformatie hebben, delen we deze. Ten eerste met zorgaanbieders, zodat zij van zichzelf en van elkaar kunnen leren. Ten tweede met onze klanten. Als onze klanten de verschillen weten, kunnen zij een goede keuze maken uit het zorgaanbod. Want de zorg is niet overal hetzelfde en kost niet overal hetzelfde. We delen deze gegevens onder meer in Zorgvinder.

Samen voor betere borstkankerzorg

We werken samen met zes Santeon-ziekenhuizen in het programma Zorg voor Verbetering, onder meer aan betere borstkankerzorg. De ziekenhuizen leren van elkaar door hun resultaten onderling te vergelijken, verbeteringen door te voeren en de resultaten transparant te maken. Dat leidt tot betere uitkomsten tegen lagere kosten. De verbetering wordt bereikt met behulp van het Value Based Health Care-programma van Santeon, waaraan Menzis als enige zorgverzekeraar deelneemt.

Vorige Fraudebeheersing
Volgende Meerjarenafspraken