Voor het eerst moeder worden is het mooiste wat me is overkomen.

Madeleine
Bekijk foto
Vorige Volgende

Meerjarenafspraken

Waardegericht inkopen vraagt afspraken en samenwerking over meerdere jaren. Daarom is in 2016 bij de contractering van de medisch specialistische zorg nadrukkelijk ingezet op meerjarenafspraken met ziekenhuizen. Het resultaat hiervan is dat Menzis met 17 ziekenhuizen inmiddels een meerjarenafspraak heeft gemaakt. Dit is ruim 20% van het totaal aantal ziekenhuizen. In de kernwerkgebieden van Menzis zijn de meerjarenafspraken met ziekenhuizen gebaseerd op een ambitieuze, gezamenlijke agenda. Samen werken we aan doelen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid, regionale herinrichting van zorg en financiën. Buiten de kernwerkgebieden zijn de meerjarenafspraken er vooral gericht op samen tijdig contracten te sluiten en meer financiële duidelijkheid te krijgen. In 2016 zijn ook diverse meerjarenafspraken gemaakt met zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Met 16 van de 116 ZBC’s waarmee Menzis een contract sluit, zijn meerjarenafspraken gemaakt (14%). Menzis is van mening dat een meerjarenafspraak geen doel op zich is, maar wel een goede manier om diverse doelen voor klanten te realiseren op het gebied van kwaliteit en betaalbare zorg. De meerjarencontracten geven voor klanten en de zorgaanbieder zekerheid en duidelijkheid gedurende een langere periode We blijven hier dan ook de komende jaren, samen met zorgaanbieders, volop op inzetten. 

Als ziekenhuis moet je elk jaar met alle zorgverzekeraars een heel onderhandelingstraject door. Als je die rompslomp weet te beperken en we ons in de onderhandeling vooral op de actuele ontwikkelingen in kwaliteit en nieuwe technologie kunnen richten, kunnen we veel slagvaardiger handelen en onze zorg nog beter op de behoeften van onze patiënten inrichten.

Martini Ziekenhuis Groningen

Een mooi en toonaangevend voorbeeld is de meerjarenafspraak tussen het Martini Ziekenhuis Groningen en Menzis. Hierin zijn voor vier jaar vergaande afspraken gemaakt om de kwaliteit verder te verbeteren, zorg dichterbij te organiseren en de kosten te verminderen. Menzis ondersteunt groei op speerpunten die het ziekenhuis zelf heeft gekozen. Voor de basiszorg worden jaarlijks afspraken gemaakt om de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen (huisarts of ziekenhuis) tegen een hoge kwaliteit en zo laag mogelijke kosten. Tot slot, zijn afspraken gemaakt om de acute zorg (spoedeisende hulp, operatiecentrum en intensive care) in Groningen beschikbaar te houden. Voor dure geneesmiddelen is afgesproken dat patiënten altijd het geneesmiddel kunnen krijgen dat het meest geschikt is. Er zijn strikte afspraken gemaakt over efficiënt gebruik en kosten hiervan.

Het Martiniziekenhuis en Menzis delen de verantwoordelijkheid voor de zorg aan inwoners van Groningen. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben beide partijen het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijke en financiële invulling van een langjarige, intensieve samenwerking; een echt partnership dus.

Om de zorg in de regio echt te kunnen verbeteren en goed in te richten moet je verder kunnen kijken dan een jaar en samen toekomstplannen maken. Een meerjarenovereenkomst helpt daar enorm bij, dus ik ben erg blij en ook wel trots dat die er nu komt.

De inwoners van de hele provincie Groningen profiteren hiervan. Ik ben dan ook erg trots op deze afspraak met het Martini Ziekenhuis. Een afspraak als deze hebben wij nog niet eerder gemaakt. We maken nu een directe koppeling tussen kwaliteit en de financiën. En dat merkt de klant straks ook, doordat bijvoorbeeld de kwaliteit inzichtelijk gemaakt is.

We zijn heel blij met deze afspraken. Dit geeft zekerheid voor onze klanten in Groningen. De inwoners zijn nu verzekerd van goede kwaliteit van de zorg in een goed topklinisch ziekenhuis voor de lange termijn.

Vorige Meer waarde voor de klant
Volgende De juiste zorg op de juiste plaats