Aanpak zorgschulden in Enschede

Sinds juni van dit jaar werken de gemeente Enschede en Menzis samen om bijstandsgerechtigden te helpen bij het afbetalen van hun betalingsachterstand voor hun zorgverzekering.

Eind november plaatste Tubantia een interview met wethouder Patrick Welman en Klant & Operations directeur Henriëtte Setz over de eerste resultaten uit deze samenwerking.

Afbetalingsregeling

Zeshonderd Enschedeërs met een uitkering lopen zes of meer maanden achter met de betaling van hun premie bij Menzis. Mensen met een dergelijke betalingsachterstand worden normaliter aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Verzekerden hebben dan alleen nog recht hebben op een Basisverzerkering, moeten hun achterstanden terugbetalen én een boete van € 35 per maand betalen.

Sinds juni pakken Menzis en de gemeente Enschede dit anders aan. De verzekerde wordt opgeschort als wanbetaler bij Zorginstituut Nederland.  De gemeente houdt vanaf dan elke maand de zorgpremie en een aflossingsbedrag in op de uitkering en betaalt die rechtstreeks aan Menzis door. Deelnemers betalen dan geen boete meer aan het Zorginstituut Nederland. Omdat de achterstand wel moet worden ingelopen, wordt per maand een bedrag aan aflossing betaalt. De afbetalingsregeling duurt maximaal 36 maanden. Daarna scheldt Menzis een eventuele restschuld kwijt.

In Tubantia licht wethouder Welman toe waarom de gemeente hiervoor samenwerkt met Menzis: “We willen mensen uit de bronheffing halen. Wel een betalingsregeling treffen maar geen boete opleggen. En bovendien behouden ze een aanvullende zorgverzekering", aldus wethouder Patrick Welman.

Doel van de alternatieve betalingsregeling is voorkomen dat mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. "De groep die in de bronheffing zit, is een groep die je vaker tegenkomt", zegt Welman. Er is vaak spraak van schulden en die zijn soms zo dominant aanwezig dat mensen niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als het gaat om gezondheid, zoeken naar een baan en opleiding.

Zorgmijders

Belangrijk verschil is verder dat men deelneemt aan de collectieve basis- en aanvullende verzekering van Menzis. Dit zorgt ervoor dat iemand goed is verzekerd voor ziektekosten. In de wanbetalersregeling via ZIN hebben mensen alleen nog maar een basisverzekering. Bepaalde kosten worden vervolgens die niet meer gedekt en komen volledig voor de rekening van de patiënt. Uit angst voor kosten gaan verzekerden zorg mijden.

Omdat dit onwenselijk is, wordt dit in de samenwerking nu anders geregeld: "We streven naar solidariteit. Aan de ene kant willen we mensen helpen, maar mensen die hun premies betalen laten we zien dat dit moet blijven gebeuren", aldus Henriëtte Setz. "De Kwijtschelding is voor deze mensen van groot belang, voor ons een bedrag achter de komma. Maar de maatschappelijke kosten als iemand dieper in de problemen komt zijn veel groter."

De betalingsregeling is alleen voor Enschedeërs met een uitkering. Alle 600 zijn eerder dit jaar aangeschreven, 450 maken er (nog) gebruik van. Het verschil in aantal heeft diverse redenen. Allereerst gaat het om een vrijwillige regeling: sommige mensen kiezen er voor om er niet aan deel te nemen. Vervolgens moeten mensen zich natuurlijk wel aan de voorwaarden houden anders kan je niet meer deelnemen. Ook zijn er mensen die de schuld bij Menzis via een andere regeling ( MSNP, WSNP ) betalen. Verzekerden die geen bijstandsuitkering meer ontvangen kunnen de regeling zelf gewoon voortzetten.

Vervolg in 2017

In 2017 start Menzis eenzelfde aanpak met de gemeente Arnhem. Verder zijn er gesprekken met Hengelo, Groningen, Den Haag, Almere, Almelo en Ede. De andere kijk op schulden heeft wethouder Welman echter ook voor Enschede verder geïnspireerd. "We zijn als gemeente ook schuldeiser. We kijken of we zelf ook op andere terreinen een soortgelijke regeling kunnen maken."

Vorige Menzis Beweegscore 2016
Volgende Fotografie in dit jaarverslag