Vorige Volgende

Financiële resultaten

Bekijk onze kengetallen, de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en resultaten op onze focuspunten.

Kengetallen

(in miljoenen euro's)

2017

2016

Omzet (Verdiende premies en bijdragen eigen rekening)

6.140,80

6.038,88

Zorgkosten (schaden eigen rekening)

-5.909,70

-5.903,70

Bedrijfskosten

-231,1

-226,4

Beleggingsresultaat

70,3

59,1

Resultaat

45,4

-46,9

Eigen vermogen

1467

1422

Reservering in verband met premie teruggave in volgende kalenderjaar

69

167

   

In percentages

  

Solvabiliteit (Solvency II)

147%

145%

Duurzaam belegd vermogen

100%

100%

Vorige Leveranciers en milieu
Volgende Geconsolideerde balans per 31 december 2017