Volgende

Voorwoord

Bij Menzis zetten we ons in, samen met onder andere onze klanten en zorgaanbieders, voor het behoud van goede en betaalbare zorg en het versterken van leefkracht. Daarom zien we onszelf niet alleen als zorgverzekeraar, maar ook als partner in gezondheid. We willen de zorg positief beïnvloeden door waardegerichte zorginkoop en aandacht voor gezondheid en gezond gedrag.

Hoe we dat doen?

Lees het hier, in ons Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening over 2018.

Leefkracht,
de positieve kracht
van gezond leven.

Volgende Woord van de Raad van Bestuur