Vorige Volgende

BIJLAGE B: Onze belanghebbenden


We onderscheiden binnen Menzis de volgende groepen belanghebbenden:

Intern

 • Klanten (onder meer via de Ledenraad en Medemenz);

 • Medewerkers (onder meer via de Ondernemingsraad).

Extern

 • Partijen in de zorg (zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, brancheverenigingen);

 • Toezichthouders (DNB, ACM, Nederlandse Zorgautoriteit, AFM, AP);

 • Samenwerkingspartners met een collectieve verzekering bij Menzis, waaronder werkgevers, belangenorganisaties en gemeenten;

 • Maatschappelijke partners, onder andere gemeenten, sportbonden, enzovoort;

 • Intermediairs en vergelijkers;

 • Overheid en politiek;

 • Leveranciers;

 • Kennisinstellingen;

 • Zorginstituut Nederland.

Vorige BIJLAGE A: Vergelijkingsonderzoek EU zorgstelsels
Volgende BIJLAGE C: Betrokkenheid belanghebbenden