Vorige Volgende

Personalia van RvB, Directieraad en RvC

RvB in 2018

Drs. Ruben Wenselaar (1961), CEO en voorzitter RvB
Binnen Menzis, naast de algemene verantwoordelijkheid als dagelijks beleidsbepaler, specifiek verantwoordelijk voor: Audit, Juridische Zaken, Bestuurszaken & Strategie, Personeel & Organisatie en Corporate Communicatie.
Achtergrond en loopbaan: Na zijn studie bedrijfseconomie werkte Ruben Wenselaar bij PricewaterhouseCoopers, DAF NV, Fuji Photo Film B.V. en uitvoeringsinstelling Cadans in management- en directiefuncties op het vlak van financiën, ICT en Human Resource Management. Ruben Wenselaar werd in 2002 directievoorzitter van Amicon Zorgverzekeraar. Na de fusie in 2004 trad hij toe tot de RvB van Menzis als CFO/CRO en vicevoorzitter en sinds 1 april 2015 als voorzitter/CEO.

Drs. Frank Janssen (1965), CFO/CRO en vicevoorzitter
Binnen Menzis, naast de algemene verantwoordelijkheid als beleidsbepaler, specifiek verantwoordelijk voor: Financiën & GRC Centraal, GRC Office, Treasury & Vermogensbeheer, Klachtenmanagement, Participaties, Facilitair Bedrijf en Actuariële Functie.
Achtergrond en loopbaan: Na zijn studies Commerciële Economie en Bedrijfskunde werkte Frank Janssen in de openbaar vervoersector in diverse financiële en operationele directieposities. Van 2005 tot 2009 was hij lid van de Raad van Bestuur van Connexxion. Daarna werkte hij tot 2010 als interim financieel directeur voor het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Frank Janssen is sinds 1 oktober 2010 in dienst bij Menzis. Tot 2012 als directeur Financiën en Governance, Riskmanagement & Compliance (GRC) en daarna tot 1 april 2015 als directeur Operations. Vanaf 1 april 2015 is hij vicevoorzitter en CFO/CRO.

Directieraad in 2018

Samenstelling
De Directieraad wordt, naast de leden van de RvB, gevormd door de volgende functionarissen:

 • Joris van Eijck, directeur Zorg

 • René Groot Koerkamp, manager Bestuurszaken & Strategie

 • Monique Poesse, manager Corporate Communicatie

 • Gijs Rotteveel, directeur Commercie

 • Henriëtte Setz-Bakker, directeur Klant & Operations

 • Paul Stevens, manager Personeel & Organisatie

 • André van de Wetering, directeur Informatievoorziening

RvC in 2018

 • Peter van Lieshout
  Commissies: Remuneratie en Selectie & Benoeming
  Datum benoeming: 01-01-2016, voorzitter per 01-07-2016
  Datum aftreden: 01-01-2020 (herbenoembaar)

 • Céline van Asselt
  Commissies: GRC, Remuneratie en Selectie & Benoeming
  Datum benoeming: 01-01-2013
  Datum herbenoeming: 01-01-2017
  Datum aftreden: 01-01-2021

 • Hanny Kemna
  Commissies: GRC
  Datum benoeming: 02-04-2015
  Datum aftreden: 02-04-2019 (herbenoembaar)

 • Maria Molenaar
  Commissies: -
  Datum benoeming: 01-06-2016
  Datum aftreden: 01-06-2020 (herbenoembaar)

 • Theo Rinsema
  Commissies: GRC
  Datum benoeming: 01-01-2017
  Datum aftreden: 01-01-2021 (herbenoembaar)

 • Fedde Scheele
  Commissies: -
  Datum benoeming: 01-01-2018
  Datum aftreden: 01-01-2022 (herbenoembaar)

In de vergadering van 14 december 2017 heeft de Ledenraad prof. dr. Fedde Scheele benoemd tot commissaris bij Menzis met ingang van 1 januari 2018. Daarnaast werd hij benoemd als commissaris bij de diverse rechtspersonen binnen de Menzis groep.

Nevenfuncties

Nevenfuncties RvB en Directieraad

Drs. R. (Ruben) Wenselaar, Voorzitter, CEO:

 • Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland

 • Lid Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

 • Lid Cyber Security Raad 

Drs. F. (Frank) Janssen, Vice-voorzitter, CFO/CRO:

 • Lid Raad van Commissarissen en AvA Vecozo B.V.

 • Lid Raad van Commissarissen en AvA Vektis

 • Lid BCVU Zorgverzekeraars Nederland

Joris van Eijck, directeur Zorg:

 • Lid Raad van Advies Peercode

 • Lid Raad van Advies Horeko

 • Lid Raad van Advies Imagine2 Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 • Lid externe evaluatie commissie doelmatigheidsonderzoek ZonMw

 • Lid Bestuurscommissie Zorg Zorgverzekeraars Nederland

Henriëtte Setz, directeur Klant & Operations:

 • Lid Raad van Commissarissen Vitens

André van de Wetering, directeur Informatievoorziening

 • -Lid Advisory Committee LSP Health Economics Fund

 • -Lid Advisory Committee LSP Health Economics Fund 2

De overige leden van de Directieraad hebben geen nevenfuncties bekleed in 2018.

Nevenfuncties RvC

Dhr. prof. dr. P.A.H. (Peter) van Lieshout, voorzitter:

 • Hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht

 • Zelfstandig gevestigd bestuursadviseur

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg

 • Voorzitter Raad van Toezicht NICTIZ, expertisecentrum voor ICT in de zorg

 • Voorzitter Commissie Goed Bestuur PO-raad

 • Lid Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Alliantie (provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Jeugd Instituut (NJI)

 • Voorzitter, QANU, Quality Assurance Netherlands Universities

 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak

 • Lid van het Curatorium van de VNG

Mevr. drs. C.S.M. (Céline) van Asselt:

 • Directielid APG Asset Management, Chief Finance and Risk Officer

 • Advisor to the Board, Commonland

 • Lid Raad van Commissarissen Unigarant

Mevr. drs. J.M.A. (Hanny) Kemna RE CISA:

 • Lid ARAC, Géant (Vereniging Géant)

 • Non-executive Director, ASA International plc

 • Lid Raad van Toezicht, SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)

 • Lid Raad van advies, GovernanceQ

 • Extern lid Audit Committee, Ministerie van Financiën

 • Commissaris, MN (MN Services N.V.)

 • Commissaris, Binckbank (Binckbank N.V.)

 • Extern lid Audit Committee, Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Lid Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor ICT in de Zorg (NICTIZ)

Mevr. drs. M.B.T. (Maria) Molenaar:

 • Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Muzu

 • Lid Raad van Commissarissen Enza Zaden

 • Bestuursvoorzitter Vrienden van Mikumi (ter ondersteuning van St. Kizito Hospital in Tanzania)

Dhr. T. (Theo) Rinsema:

 • Member of the Supervisory board Olympia Uitzendbureau BV

 • Chairman of the Supervisory board Motion10 BV

 • Non-executive Board Member Ortec Finance BV

 • Member Board of advisors NGL International BV

 • Lid Raad van Bestuur Make-a-Wish Foundation

 • Member of the Supervisory Board Kinly Holding BV (per 1 december 2018)

Dhr. prof. dr. F. (Fedde) Scheele:

 • Decaan Leerhuis OLVG

 • Collega geneeskundige specialismen KNMG (tot half april 2019)

 • Voorzitter Nederlandse Vereniging Medisch Onderwijs

 • Voorzitter koepel opleidingen NVOG

 • Project doelmatigheid in de zorg – sponsor VWS

Vorige Verslag van de Raad van Commissarissen
Volgende Beloningsbeleid