Vorige Volgende

Integriteit

Onze klanten verwachten dat wij eerlijk, open en betrouwbaar handelen en dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die zij aan ons toe vertrouwen. Dat is in de kern waar het bij integriteit om draait. In onze Gedragscode voor persoonlijke integriteit vermelden we wat we bij Menzis onder integriteit en integer handelen verstaan. De gedragscode staat niet op zichzelf: er zijn enkele aanvullende regelingen, zoals de Regeling Geschenken, de Regeling Klokkenluiders en de Regeling Computergebruik. Deze regelingen worden jaarlijks geactualiseerd, zo ook in 2018. Integriteit en alle regelingen zijn voor ons niet een papieren tijger: alle medewerkers doorlopen een verplichte e-learning training om het onderwerp integriteit en de Gedragscode voor persoonlijke integriteit ook écht te doorleven.

Inzicht in bewustwording, doorleving en beheersing

In 2018 hebben we opnieuw de Systematische Integriteitsrisicoanalyse uitgevoerd. Deze jaarlijkse exercitie draagt bij aan het zicht krijgen op bewustwording, doorleving en beheersing van integriteitsrisico’s. Het belang van integriteit wordt binnen Menzis breed erkend en uitgedragen. Er is actuele inzage in integriteitsrisico’s, zoals risico’s op het gebied van belangenverstrengeling, corruptie en fraude en deze risico’s beheersen we binnen heel Menzis. 

Vorige Risicobereidheidsverklaring
Volgende Privacy