Vorige Volgende

Privacy

2018 stond ook in het teken van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons nieuwe privacystatement kunnen klanten lezen hoe wij met hun gegevens omgaan en hoe we de privacy bewaken. Naast het nieuwe privacystatement hebben we de zaken die de nieuwe wet van ons vraagt, als volgt intern georganiseerd:

  • We hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), die binnen onze organisatie toezicht houdt op en adviseert en informeert over de toepassing en naleving van de AVG;

  • We hebben voor al onze processen in een zogenoemd ‘verwerkingenregister’ vastgelegd welkepersoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en wie toegang heeft tot die gegevens;

  • We hebben data geschoond;

  • Onze producten en diensten voldoen aan de wet. In het geval van nieuwe producten of toepassingen nemen we de bescherming van de privacy al in het ontwerp mee (privacy by default, privacy by design);

  • Ook voeren we nu vooraf een onderzoek uit als een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico voor de privacy van klanten vormt (Data Protection Impact Assessment);

  • We hebben met alle organisaties die werkzaamheden voor ons uitvoeren, en waarbij persoonsgegevens gemoeid zijn, een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staat duidelijk omschreven wat zij wel en niet mogen doen met de gegevens.

Privacy heeft in 2018 vanzelfsprekend ook binnen onze organisatie veel aandacht gekregen. Onder meer tijdens de Week van de Privacy, waar medewerkers kennis hebben gemaakt met allerlei aspecten rondom privacy. Aanvullend kon iedereen door middel van een e-learning oefenen met de belangrijkste informatie die relevant is voor hun eigen werk.

Vorige Integriteit
Volgende Financiële resultaten over 2018