Vorige Volgende

Risicobereidheidsverklaring

Jaarlijks actualiseren we onze risicobereidheid en stelt de Raad van Commissarissen de risicobereidheidsverklaring vast.

Voldoen aan verplichtingen

Uiteraard willen we te allen tijde voldoen aan de verplichtingen naar onze klanten. We zijn een betrouwbare, solide zorgverzekeraar en we houden vermogen aan dat past bij ons risicoprofiel. In ons kapitaalbeleid hebben we dit vermogen als doelsolvabiliteit gedefinieerd. Als het beschikbare vermogen de doelsolvabiliteit overtreft, kunnen we dit surplus teruggeven aan onze klanten. Dit is vastgelegd in het premiebeleid.

Verstevigen concurrentiepositie door duurzaamheid

We hechten grote waarde aan het duurzaam verstevigen van onze concurrentiepositie. We bedoelen daarmee dat we het belangrijk vinden om een duurzaam financieel beleid te voeren om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Hoe doen we dat? We sturen actief op een positief budget- en technisch resultaat voor de Coöperatie Menzis U.A.. Daarnaast is het bieden van een betaalbare en concurrerende premie zeer belangrijk. Bij beleggen is, vanuit een risico-oogpunt, het genereren van een redelijk rendement belangrijker dan het realiseren van grote beleggingswinsten.

Andere zaken waar we grote waarde aan hechten zijn…

  • een goede reputatie;

  • integer zijn en handelen;

  • een bedrijfsvoering die voldoet aan wet- en regelgeving en eigen voorgeschreven beleid;

  • een actief monitoringsbeleid ten aanzien van de omgeving;

  • tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen;

  • de afhankelijkheid van externe factoren kunnen beperken;

  • proactief communiceren;

  • transparant zijn;

  • voorbereid zijn op incidenten.

Kosten versus risico’s

We streven naar adequaat werkende interne processen, medewerkers, informatie of systemen en uitbestedingen (beveiliging en externe fraude krijgen hierbij extra aandacht. Bij onze bedrijfsvoering maken we telkens een zorgvuldige afweging tussen kosten en risico’s.

Vorige Toprisico’s en heatmap
Volgende Integriteit