Vorige Volgende

Risicomanagement

Om onze bedrijfsdoelen te realiseren, is het van belang dat we continu bewust zijn van risico’s. Hierop sturen we door middel van risicomanagement.

Risicomanagement

Risicomanagement houdt in dat we in onze (strategische) besluitvorming zorgvuldig afwegen welke risico’s er zijn en welke impact deze risico’s hebben.

Als organisatie onderkennen we financiële en niet-financiële risicocategorieën. Deze categorieën zijn afgestemd op het Menzis bedrijfsmodel en sluiten aan op wet- en regelgeving. Hieronder een schematische weergave van de categorieën.

Risicobewustzijn

Ons risicomanagement(systeem) kan nog zo goed van opzet zijn, als er geen risicobewustzijn is bij Directieraad, management en medewerkers, dan zal er ook geen sprake zijn van effectief risicomanagement.
In 2018 hebben we wederom diverse activiteiten uitgevoerd om risicobewustzijn te vergroten. Zo organiseerden we voor het (nieuwe) management en enkele medewerkers (voor wie van toepassing), workshops op het gebied van risicomanagement. En ook in het kennismakingsprogramma voor nieuwe medewerkers was hier specifieke aandacht voor.

Vorige Beloningsbeleid
Volgende Three lines of defence