Vorige Volgende

Leefkracht, arbo en verzuim

Leefkracht binnen Menzis

We zetten ons optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Drie voorbeelden uit 2018 op het gebied van leefkrachtige activiteiten binnen Menzis zijn:

Stoppen met roken
Als zorgverzekeraar, maar ook als werkgever, willen we mensen zo veel mogelijk ondersteunen bij gezond gedrag. Hieronder scharen we ook het ontmoedigen van roken. Via Menzis SamenGezond hebben we in 2018 aan klanten ondersteuning geboden bij het stoppen met roken. We vinden het belangrijk dat we zelf ook aan onze leefkracht werken (‘practice what you preach’) en daarom hebben we onderzoek gedaan naar de vraag hoe we Menzis in de nabije toekomst rookvrij kunnen maken. Om dit positief te stimuleren hebben we het afgelopen jaar acht trainingen ‘Stoppen met roken’ aangeboden. Deze trainingen werden kosteloos aangeboden en mochten onder werktijd gevolgd worden. Tot op heden hebben 79 medewerkers deelgenomen. Daarvan heeft 82% aangeven drie weken na de training nog steeds gestopt te zijn met roken. In 2019 gaan we wederom trainingen aanbieden.

SamenGezond op het Werk
In september 2018 hebben we de SamenGezond werkgeversomgeving aan al onze medewerkers aangeboden. Inmiddels nemen 519 medewerkers deel aan SamenGezond en hebben we diverse onderwerpen onder de aandacht gebracht. In de Week van de Werkstress (12 t/m 15 november) konden medewerkers deelnemen aan workshops werkplezier en inspiratiesessies. Aan het einde van het jaar, de drukste periode van het jaar, konden onze medewerkers ontspannen door middel van stoelmassages op de werkplek. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Verder hebben we in 2018 periodiek een nieuwsbrief rondgestuurd met aankondigingen voor leuke activiteiten, maar ook inhoudelijke blogs en tips. In het eerste kwartaal van 2019 gaan we met SamenGezond op het Werk de aandacht vestigen op werk-privé balans.

Gezond voedingsaanbod in bedrijfsrestaurants
Gezond en gebalanceerd eten is een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een goede gezondheid. Als werkgever willen we gezond eten daarom zoveel mogelijk stimuleren. Vanaf 25 september 2018 is het assortiment in onze bedrijfsrestaurants en espressobars vernieuwd, met als richtlijn de uitgangspunten van het Voedingscentrum. Minimaal 80% van alle zichtbare producten zijn nu gezonde keuzes.

Gezond en gebalanceerd eten is een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een goede gezondheid. Als werkgever willen we dat daarom zoveel mogelijk stimuleren.

Menzis

Arbo en verzuim

Om de bedrijfsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, is het volgens de Arbowet verplicht om eenmaal per vier tot zes jaar een ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E) uit te voeren. We nodigen een externe veiligheidskundige uit om al onze locaties te beoordelen op mogelijke gezondheidsrisico’s. Als opvolging van de uitgevoerde RI&E uit 2017, waarbij gesteld werd dat Menzis geen grote risico’s kent, hebben we in 2018 een plan van aanpak opgesteld met enkele aandachtspunten binnen de domeinen Arbo en verzuim.

Arbo

In het kader van veilig beeldschermwerk hebben we bij de introductie van de nieuwe (digitale) werkomgeving onze bedrijfsfysiotherapeut uitgenodigd een aantal dagen aanwezig te zijn om de werkplekken van medewerkers zo goed mogelijk in te stellen.

Verzuim

Enkele wapenfeiten uit 2018:

  • In januari 2018 is de verzuimbegeleiding definitief overgegaan van Menzis WerkGezond naar Menzis. Daarom hebben we een verzuimregisseur in dienst genomen. De regisseur gaat onze leidinggevenden ondersteunen bij de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter.

  • Als extra ondersteuning en ter voorkoming van langdurig verzuim zijn in september 2018 bedrijfscoaches aan de slag gegaan, die één dagdeel per twee weken op onze drie locaties aanwezig zijn. Iedere medewerker kan laagdrempelig zonder medeweten van zijn leidinggevende een afspraak inplannen bij de coaches. Bijvoorbeeld om in gesprek te gaan over problemen en/of lastige situaties op de werkvloer.

De eerste ervaringscijfers laten zien dat er gebruik wordt gemaakt van deze ondersteuning en dat we daarmee zelfs verzuim voorkomen.

Verzuim vraagt continu om aandacht. Uitval door mentale klachten, veroorzaakt door een disbalans tussen werk en privé, zijn nog steeds de hoofdoorzaak van langdurige verzuim. Het voortschrijdend gemiddeld verzuim over 2018 is 4,58 procent. Dit is 0,1 procent hoger dan 2017 en voldoet niet aan de door ons gestelde norm. Voor 2019 hebben we onszelf als doel gesteld om het verzuim met 0,3 procent te laten dalen. In nauwe samenwerking met de clusters en P&O-adviseurs maken we in het eerste kwartaal van 2019 plannen om dit doel te bereiken.

Vorige Nieuwe werkomgeving
Volgende Een sterk werkgeversmerk