Vorige Volgende

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is er in het belang van het goed functioneren van Menzis. De OR kijkt naar de organisatie vanuit de ogen van de medewerkers. Daarmee dient de OR zowel het organisatie- als medewerkersbelang.

In gesprek met bestuurder en management

Ook in 2018 hebben wij zorgvuldig invulling gegeven aan dat organisatie- én medewerkersbelang. Zo hebben we verschillende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken in behandeling genomen. Ook hebben we regelmatig gesproken met de bestuurder, leden van de Directieraad, leidinggevenden en leden van de RvC. In deze gesprekken kwam het thema leefkracht meermaals aan bod; onder andere over de vraag hoe we dit thema nog meer handen en voeten kunnen geven, zodat onze medewerkers dit (nog meer) actief naar buiten kunnen uitdragen.

Organisatie

Onze OR is georganiseerd in commissies, die ondersteund worden door een dagelijkse bestuur (DB). Dit DB bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, ambtelijk secretaris en een secretaresse. Elk cluster binnen Menzis heeft een eigen OR-commissie: IV, Commercie, Klant & Operations, GRC en Zorg. Daarnaast heeft de OR een commissie ingesteld op het gebied van Sociaal Beleid. Elke commissie bespreekt periodiek met de directeur en het management van de clusters de laatste ontwikkelingen in de betreffende clusters.

Hoogtepunt

Een hoogtepunt voor alle OR-leden waren de reguliere verkiezingen in oktober 2018. Daar is op verschillende manieren aandacht aan besteed. Zo konden medewerkers een reguliere OR-vergadering bijwonen, waren er inloopspreekuren en via het Menzis intranet werden de medewerkers meegenomen in de werkzaamheden van de OR. Al deze inspanningen hebben geleid tot een mooie kieslijst met kandidaten vanuit verschillende organisatieonderdelen. Uiteindelijk hebben de Menzis medewerkers 15 collega`s uit hun midden gekozen, waarvan tien nieuw tot de OR zijn toegetreden. De nieuwe OR is door de bestuurder tijdens een OR-overlegvergadering op 12 oktober 2018 geïnstalleerd.

Professionaliseringsslag

Met een vernieuwde OR gaan we een verdere professionalisering inzetten op, voor de OR, relevante onderwerpen. Dit zijn onder andere het bijhouden van de actuele stand van zaken rondom wet- & regelgeving, ontwikkelingen op P&O-gebied en communicatie met de werknemers. Daarnaast willen we onze positie binnen de organisatie verder aanscherpen, waarbij de verschillende OR-commissies proactief de mouwen gaan opstropen.

Vorige Een sterk werkgeversmerk
Volgende Juridische structuur