Vorige Volgende

Opleiding en (door)ontwikkeling

Wij zijn een organisatie die werk maakt van opleiding en ontwikkeling. Onze medewerkers krijgen actief de gelegenheid om zicht te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Of, indien van toepassing, daarbuiten. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

In 2018 hebben we 1.557.137,10 euro aan opleidingsactiviteiten geïnvesteerd in onze medewerkers. Het grootste deel betrof vakinhoudelijke trainingen, opleidingen, seminars en congressen.

Menzis Academy

Sinds 2017 is binnen Menzis het leermanagementsysteem (LMS) dé plek voor leren en ontwikkelen. Iedere medewerker vindt hier een uitgebreid aanbod aan trainingen, workshops en e-learnings. De missie en visie van Menzis vormen het uitgangspunt bij het vaststellen van het aanbod. Naast een extern aanbod bieden we ook interne trainingen, meestal uitgevoerd door eigen collega’s. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen op het gebied van analytics, risicomanagement en financiering van de zorg. In 2018 hebben we diverse initiatieven opgestart of plannen opgesteld, bijvoorbeeld:

 • We zijn gestart met de ontwikkeling van een Menzis GRC & Internal Audit Expertise Centrum, dat bestaat uit vaktechnische en vaardigheidstrainingen om de eigen functie, voor nu en in de toekomst, optimaal te kunnen beoefenen. Begin 2019 zal dit expertisecentrum ‘live’ gaan.
   

 • We hebben het traineeprogramma doorontwikkeld naar een Talent Ontwikkel Programma, met meer aandacht voor de koppeling met de praktijk. Aan dit programma nemen naast trainees ook Young Professionals deel. Dit zijn medewerkers tussen de 25 en 30 jaar met drie tot vijf jaar werkervaring.
   

 • Het ontwikkelprogramma De Volgende Stap is ‘live’ gegaan. Met dit programma richten we ons op de doelgroep talentvolle Young Professionals in de leeftijdscategorie 30-35 jaar.
  In 2019 gaan we een soortgelijk programma ontwikkelen voor de doelgroep 50+. Deze behoefte leeft in de organisatie en geeft invulling aan onze maatschappelijke rol op het gebied van duurzame Inzetbaarheid.

Verder gaan we in 2019 nieuwe vormen van leren inzetten. Binnen de afdelingen Klantenservice en GRC start bijvoorbeeld een pilot met een app, gericht op het ontwikkelen en borgen van parate kennis. Ook verkennen we in een pilot de toegevoegde waarde van werkplekleren.

MobiliteitsCentrum Menzis (MCM)

We bewegen volop mee met de dynamiek binnen de huidige arbeidsmarktontwikkelingen. Met onder andere een eigen loopbaanportaal, individuele loopbaancoaching, trainingen en opleidingen biedt het MCM zorgvuldige en sociaal-verantwoordelijke begeleiding aan.

Indien onze medewerkers boventallig worden, pakken we onze verantwoordelijkheid om, samen met het MCM, hen zo goed mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Daarom vinden we het zo belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen om breed inzetbaar te blijven binnen Menzis, of op de externe arbeidsmarkt. Naast alle standaardtrainingen en -opleidingen heeft het MCM in 2018 ook nog ruim 40.000 euro geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van de boventallige medewerkers. In 2018 raakten 73 medewerkers boventallig. Conform ons sociaal plan konden zij kiezen tussen een vrijwillige vertrekvergoeding of begeleiding door het MCM. Ruim 90 procent van hen heeft uiteindelijk voor de MCM-begeleiding gekozen en daarvan heeft 62 procent binnen zes maanden een nieuwe uitdaging buiten Menzis gevonden.

De begeleiding door het MCM wordt door medewerkers met een rapportcijfer van gemiddeld 8,2 beoordeeld. Een resultaat waar we trots op zijn!

Bert Winterink, Manager MCM bij Menzis

Leiderschap en samenwerking

Om onze leidinggevenden te ondersteunen in hun rol, hebben we in 2018 activiteiten ontplooid, bijvoorbeeld:

 • Deel- en Leersessies over verschillende thema’s die aansluiten bij onze strategie. Teammanagers en managers uit de verschillende clusters gaan met elkaar in gesprek en leren zo van elkaar. Deze vorm van leren zullen we in 2019 voortzetten.

 • Tijdens de reguliere Management- en Leidinggevendendagen hebben we aandacht besteed aan kennisontwikkeling- en deling over strategische thema’s waar de clusters mee bezig zijn. We geven steeds vaker eigen medewerkers een podium om hun ‘best practices’ met collega-leidinggevenden te delen.

Week van de Proactiviteit

In het kader van de herijkte concernstrategie vond de ‘Week van de Proactieve Mens’ plaats om medewerkers bewust te maken van het belang van proactiviteit in hun werk en loopbaan. Ze werden uitgedaagd na te denken over wat proactiviteit voor hen betekent en hoe zij hier zelf in hun dagelijkse werk (meer) invulling aan kunnen geven. Diverse sessies werden begeleid door specialisten en ervaringsdeskundigen vanuit de eigen organisatie. In 2019 gaan we hier via de medewerkersstrategie vervolg aan geven.

DR on Tour

In 2016 zijn we gestart met gesprekken tussen medewerkers en leden van de Directieraad over ‘het verhaal van Menzis’ (waar staan we voor), de zogenoemde DR on Tour sessies. Dit is in 2017 en in 2018 voortgezet aan de hand van verschillende thema’s. In 2019 gaan we hiermee door.

Vorige Samenstelling en diversiteit
Volgende Nieuwe werkomgeving