Vorige Volgende

Samenstelling en diversiteit

Samenstelling

In 2018 lag het percentage vrouwen in de top van Menzis op 31 procent (ten opzichte van 36 procent in 2017). Dit percentage betreft zowel management- als Directieraadposities. Binnen de Directieraad werkten in 2018 twee vrouwelijke leden; voor Klant & Operations en Corporate Communicatie.

Met betrekking tot diversiteit binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met aspecten van (aanvullende) kennis, ervaring, deskundigheid en achtergrond, zodat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in staat zijn hun taken adequaat uit te oefenen. Een balans in leeftijd en geslacht speelt daarbij ook een rol. In 2018 was de man/vrouw-verdeling in de Raad van Bestuur 2/0 en in de Raad van Commissarissen 3/3. Indien een bestuurder of commissaris vertrekt, houden we bij de werving van een nieuwe kandidaat rekening met diversiteit op alle vlakken. De man/vrouw-verdeling maakt daarbij ook onderdeel uit van het profiel van te werven kandida(a)t(en).

Diversiteit

Menzis onderschrijft het belang van diversiteit. Daar bedoelen we mee een juiste balans in kennis, ervaring, competenties, vaardigheden, maar ook de diversiteit tussen vrouw en man. Wij zijn van mening dat elke medewerker, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, levensovertuiging, handicap of privésituatie, zich thuis moet kunnen voelen bij Menzis.
Voor bestaande functies hebben we een positief aannamebeleid voor sollicitanten uit de doelgroep van de Participatiewet (mensen met een beperking en Wajongers). In het kader van werving en selectie hebben we aandacht voor diversiteit in de volle breedte, dus niet alleen genderdiversiteit, maar ook het stimuleren van verjonging van de organisatie. Zo start jaarlijks een groep trainees en zoeken we actief, en doorlopend, (jonge) mensen die stage willen lopen. Ook investeren we door middel van een Young Potential programma in de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen met 3 tot 5 jaar werkervaring. Zo proberen we ook de jongere generatie binnen Menzis door te laten stromen naar cruciale posities. En daarmee hopen we ze aan ons te binden.

Vorige Onze impact en externe waarderingen
Volgende Opleiding en (door)ontwikkeling