Vorige

Feedback


Uit de nauwe banden met onze stakeholders weten we welke onderwerpen bij hen leven en welke onderwerpen belangrijk zijn om op te pakken. Uiteraard kunnen we niet alles doen, bijvoorbeeld omdat het buiten onze invloedssfeer of verantwoordelijkheid ligt. Daarin maken we dus keuzes. We ontvangen graag feedback. Als u vindt dat we andere keuzes moeten maken, horen we dat graag. Uw reacties zijn welkom op jaarverslag@menzis.nl

Vorige Colofon