Vorige Volgende

Strategie en doelen (waar we voor gaan)

Menzis was de afgelopen jaren niet de goedkoopste zorgverzekeraar. Ons uitgangspunt was en is namelijk: een bestendig premiebeleid. Om de (financiële) achterstand op onze concurrenten in te lopen, hebben we ons in 2018 gericht op twee focuspunten: bieden van een betaalbare premie én meerwaarde.

Betaalbare premie

Binnen dit focuspunt hebben we in 2018 aan vier thema’s gewerkt:

Reductie van de zorgkosten
…op basis van beter zorginkoopresultaat.

Meer evenwichtige portefeuille
…om de onderlinge solidariteit te kunnen behouden door een adequate verevening van de zorgkosten van onze klanten.

Goed kapitaalmanagement
…voor een solide solvabiliteit en balanspositie.

Afnemende beheerskosten
…om concurrerend te blijven.

Meerwaarde

Binnen dit focuspunt hebben we in 2018 ingezet op drie thema’s:

Meerwaarde door SamenGezond
...door meer mensen, aan de hand van diverse initiatieven, actief gebruik te laten maken van het online gezondheidsprogramma SamenGezond.

Meerwaarde door waardegerichte zorginkoop en zorginnovaties
...door in 2018 wederom meerdere meerjarenafspraken te maken met aanbieders, die waardegerichte zorg als basis hebben. Daarnaast hebben we een selectie gemaakt van aandoeningen die als waardegerichte inkooptrajecten in 2019 in aanmerking komen: reuma, borstkanker en eindstadium nierfalen. Daarnaast gaan we waardegerichte zorginkoop uitbreiden naar Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ, met depressie en angst) en met geboortezorg.

Qua zorginnovaties zijn we in 2018 bij zes regioziekenhuizen gestart met de uitbreiding naar breder gebruik van twee zorginnovaties: COPD InBeeld en Hartfalen InBeeld. Dit betreft een zogenoemde ‘proof of concept’ met 25 patiënten, voor zowel COPD als Hartfalen.

Meerwaarde door dienstverlening
...door onze dienstverlening op het gebied van snelheid van declaratieverwerking, snelheid van polismutaties en de beschikbaarheid van onze klantcontactsystemen. De customer effect score (CES) laat zien dat dit in 2018 uitstekend was en conform de door ons gestelde norm.

Vorige Missie en visie (waar we voor staan)
Volgende Onze merken, activiteiten en producten