Vorige Volgende

Voor Mens & Maatschappij in 2018

Wij zien onszelf niet alleen als zorgverzekeraar, maar ook als partner in leefkracht. We zijn er namelijk van overtuigd dat er door preventie en positieve gedragsverandering veel gezondheidswinst te behalen is. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van goede en betaalbare zorg in Nederland. Voor iedereen. Ongeacht inkomen, leeftijd of gezondheid. Dat dragen we uit door in onze regio’s én landelijk actief te communiceren (en doen!) over de thema’s die in lijn zijn met onze visie: versterken van leefkracht, goede en betaalbare zorg en samen verzekeren. Aan de basis van ons handelen staan goede dienstverlening, input van onze belanghebbenden en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En zo willen we impact creëren voor mens en maatschappij.

Vorige Menzis Zorgkantoor
Volgende Versterken van leefkracht