Vorige Volgende

Declaratieverwerking

Meer gemak

Bij Menzis maken we afspraken met ongecontracteerde zorgaanbieders om hen elektronisch te kunnen laten declareren. Daarmee werken we actief aan gemak voor onze klanten, omdat ze dan minder vaak zorgkosten hoeven voor te schieten en minder vaak nota’s hoeven in te dienen via de app, de MijnMenzis of op papier.

Sneller en efficiënter

Dit maakt de afwikkeling van declaraties binnen de afdeling Declaratieverwerking sneller en efficiënter. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2018 11,5 procent minder klantennota’s ontvingen, ondanks een stijging van het aantal klanten. We blijven doorgaan met het zoeken naar nog meer mogelijkheden om zorgaanbieders vaker hun declaraties elektronisch te laten indienen. We hebben inmiddels bewerkstelligd dat apothekers sinds half december 2018 de nota’s voor anticonceptiemiddelen niet langer mee geven aan onze klanten, maar deze rechtstreeks indienen bij Menzis.

Vorige Ontwikkeling van onze apps
Volgende Schuldenreductie door samenwerking