Vorige Volgende

Contractering van zorgaanbieders

Om onze klanten de best mogelijke zorg te bieden, sluiten we door heel Nederland contracten af met zorgaanbieders, zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Bij het afsluiten van een contract vinden wij het volgende belangrijk:

  • De kwaliteit en prijs van de geleverde zorg;

  • De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg;

  • Het doelmatig inzetten van de zorg: duur als het moet, goedkoper als het kan;

  • Samenwerking tussen de zorgaanbieders.

We contracteerden in 2018 alle ziekenhuizen en huisartsen in Nederland. Daarnaast hebben we voldoende contracten afgesloten met aanbieders van andere zorgsoorten en ook met enkele instellingen in het buitenland. Samen met onze contractpartijen zijn we er dit jaar weer in geslaagd om hoogwaardige zorg te regelen voor onze klanten. Een contract biedt hen de zekerheid dat we afspraken maken over bijvoorbeeld kwaliteit, samenwerking in de regio en de juiste zorg op de juiste plek.

Meerjarenovereenkomsten

We kiezen er bij Menzis bewust voor om meerjarenovereenkomsten af te sluiten. Zowel met kleinere aanbieders, zoals fysiotherapeuten, als met strategische partners. Strategische partners zijn vooral de grotere instellingen in de regio’s waar Menzis actief is. Deze vorm van contractering omvat meer dan alleen afspraken over tarieven en aantallen patiënten. We streven namelijk ook naar een gezamenlijke visie en samenwerking in het huidige zorglandschap. Wanneer afspraken voor meerdere jaren vaststaan, geeft dit zorgaanbieders én Menzis de ruimte en tijd om zich meer te richten op kwaliteit. In 2018 hebben we bijvoorbeeld een meerjarenafspraak met Buurtzorg afgesproken. Ook hebben we met meerdere ziekenhuizen meerjarenafspraken gemaakt, zoals met het Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Buiten de Menzis-regio’s hanteren we reguliere overeenkomsten met onze partners. Zo kunnen we ook buiten onze regio’s zorgdragen voor voldoende zorgaanbod en zorgkeuze voor klanten.

Meerjarenafspraak met ZGT

ZGT en Menzis hebben eind 2018 een meerjarenafspraak gemaakt met waardegerichte zorg als basis. Deze afspraak is bedoeld om zorgkwaliteit te verbeteren door processen anders in te richten en zo onnodige (en duurdere) zorg te voorkomen. Oftewel juiste zorg. Dit betekent dat we nog intensiever gaan samenwerken met andere zorgaanbieders in Twente, bijvoorbeeld met huisartsen en thuiszorg. Zo kan iedereen optimaal gebruikmaken van elkaars expertise, oftewel juiste plek. Uitgangspunt is dat de patiënt nuttige zorg krijgt, die afgestemd is op zijn persoonlijke situatie.

Zorgverschuiving: Juiste Zorg op de Juiste Plek

In april 2018 publiceerde een taskforce vanuit de overheid het rapport Juiste Zorg op de Juiste Plek. We zien in Nederland het beeld ontstaan dat er steeds beter wordt gekeken waar de zorg het beste georganiseerd kan zijn. Er wordt bijvoorbeeld steeds minder gebruik gemaakt van de mogelijkheden van een ziekenhuis, omdat steeds meer vormen van zorg ook dichterbij huis gerealiseerd kunnen worden. De zorg verschuift dan bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar de eerste lijn. Deze beweging zorgt er uiteindelijk voor dat minder hoge kosten gemaakt worden voor medisch specialistische zorg, terwijl de juiste zorg blijft. Samen met betrokken zorgaanbieders, in de eerste en tweede lijn, maken we hierover afspraken.

Vooruitkijken naar 2019

In 2019 willen we meer focus aanbrengen op het gebied van specifieke beleidsonderwerpen, zoals digitale zorg. Ook vinden we het belangrijk om nóg meer zicht te krijgen op de zorgverschuiving binnen onze regio’s en de transitie van 'Juiste Zorg op de Juiste Plek' te realiseren.

Vorige Waardegerichte zorginkoop
Volgende Waardegerichte inkooptrajecten