Vorige Volgende

Investeren in zorginnovaties

Zoals we onder Beleggingen en investeringen beschrijven, investeren we met onze beleggingen in de toekomst van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld door innovaties die zorg en gezondheid in Nederland kwalitatief verbeteren en de ruimte geven om te kunnen groeien. Daarmee willen we aansluiten op de behoefte van patiënten en kijken hoe we de zorg slimmer - en daardoor vaak doelmatiger - kunnen organiseren. Dit is in het voordeel van (de leefkracht van) ieder mens. Sinds 2011 gebruiken we daarom een deel van onze aandelenportefeuille voor investeringen in Nederlandse zorg(innovaties).

We investeren met onze beleggingen in de toekomst van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld door innovaties die zorg en gezondheid in Nederland kwalitatief verbeteren en de ruimte geven om te kunnen groeien.

Erik Kemper, manager Treasury & Vermogensbeheer bij Menzis

Voorwaarden voor zorginvesteringen

Met onze zorgbeleggingen dragen we bij aan:

  • Een positieve rendementsverwachting;

  • Kwalitatief goede zorg voor onze klanten;

  • Stimuleren van innovatie in de zorg.

Stimuleren van innovatie

Onze zorgbeleggingen richten zich onder andere op jonge Nederlandse zorgondernemingen, die kapitaal nodig hebben om te kunnen groeien of om hun innovatie verder te kunnen ontwikkelen. Ook buitenlandse initiatieven, die impact kunnen hebben op de Nederlandse zorgmarkt, behoren tot onze scope.

Portefeuille

In 2018 is de zorgbeleggingenportefeuille uitgebreid met vier fondsen. Drie daarvan, Gilde Healthcare Services III, LSP Health Economic Fund II en Holland Venture Zorg Innovaties II, zijn een vervolg van fondsen waar we al in investeren. Eén fonds is nieuw: Health Innovation Fonds III.

Gilde Healthcare Services
investeert in innovatieve dienstverleners in de zorg, die Nederlandse zorg beter maken en tegen lagere kosten. Een voorbeeld van zo’n investering is Novicare.

LSP Health Economic Fund
maakt in Nederland technologische zorgoplossingen beschikbaar, die kwaliteitsverbetering van zorg combineert met het verlagen van zorgkosten. Een voorbeeld hiervan is Illuminoss Medical.

Het Amerikaanse Illuminoss Medical heeft een nieuwe manier van opereren van botbreuken ontwikkeld, die Europees is goedgekeurd. Botbreuken in onderarm, sleutelbeen of kuitbeen worden met de nieuwe methode niet langer hersteld via een pin en metalen plaat, maar met een ballonnetje. Een ballon wordt ingebracht in het gebroken bot en gevuld met een vloeibare kunststof die vervolgens uithardt en zo het bot verstevigt.

De nieuwe methode vergt een veel kleinere ingreep en het herstel is ook korter. Winst voor de patiënt. En ook winst voor de maatschappij, want met deze methode kan voor miljoenen aan zorgkosten worden bespaard. Mede dankzij de investering van LSP in Illuminoss is deze methode beschikbaar in Nederland. Tevens wordt de methode verder ontwikkeld voor zogenoemde lastdragende botbreuken, zoals het dijbeen en de bovenarm.

Holland Venture Zorg Innovaties
is gericht op jonge ondernemingen die met slimme innovaties de Nederlandse gezondheidszorg beter maken. Een voorbeeld hiervan is SigmaScreening.

SigmaScreening is voortgekomen uit het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en heeft een product ontwikkeld dat de pijn tijdens een mammografie aanzienlijk vermindert. Dat is van belang voor borstkankerpatiënten en vrouwen ouder dan 50 jaar bij regulier borstonderzoek. Het product: 

  • voorkomt of reduceert pijn;

  • standaardiseert onderzoek, doordat elke borst met gelijke druk wordt samengedrukt;

  • standaardiseert druk en reproduceerbare prodcedures;

  • zorgt voor meer tumordetectie;

  • biedt een minder gevoelige mammografie;

  • zorgt voor minder terugroepen van vrouwen zonder borstkanker.

De investering van Holland Venture stelt SigmaScreening in staat om haar product, dat nu al succesvol wordt toegepast in het Academisch Medisch Centrum, ook te kunnen leveren aan andere ziekenhuizen en screeningscentra in Nederland en de rest van de wereld.

Health Innovations Fund
wil zorgwinst behalen door te investeren in ondernemerschap: innovatieve, jonge bedrijven, die de zorg beter en betaalbaarder maken, bijvoorbeeld Stokhos.

De eerste investering van Health Innovations Fund was in het bedrijf Stokhos. Stokhos ontwerpt en bouwt software die real-time advies geeft, zodanig dat de bezetting van ambulances wordt geoptimaliseerd en de aanrijtijden worden verkort. Deze innovatieve software, ‘Seconds’ genoemd, is ontwikkeld in samenwerking met een veiligheidsregio in Nederland. Deze regio heeft nu kortere aanrijtijden dankzij de software.

NextGen Ventures
investeert in kennisintensieve ondernemingen met potentiële doorbraakinnovaties binnen de gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is Plasmacure. De portefeuille van NextGen is hier te vinden.

Plasmacure, waar NextGen Ventures in investeert, ontwikkelt een technologie om diabetische voetwonden (een chronische voetwond waar veel mensen dagelijks last van hebben) beter te kunnen behandelen. De technologie voorkomt ernstige bacteriële infecties en zorgt ervoor dat voetwonden sneller genezen.

SHIFT Invest
investeert in voeding & gezondheid en schone bio-based technologieën, onder andere van Nutrileads, onde rhet motto: voorkomen is beter dan genezen.

SHIFT Invest investeert onder andere in Nutrileads, een bedrijf dat voedingsingrediënten ontwikkelt die ons immuunsysteem ondersteunen en versterken. Er zijn inmiddels bewezen gezondheidswinsten in (medische) voeding, voedingssupplementen en diervoer. Een veelbelovend ingrediënt met positieve eigenschappen voor ons immuunsysteem is IMPP-1. In eerste instantie kon de stof alleen uit de wortels van de Ginsengplant gewonnen worden. Het is echter zeer lastig om op grotere schaal de stof uit deze wortelsoort te winnen. Nutrileads heeft nu een methode ontwikkeld waarbij de stof ook uit paprika’s en uiten gewonnen kan worden. Zeer uniek en veelbelovend.

Aglaia Oncology Fund II
richt zich specifiek op veelbelovend onderzoek op kankergebied om ervoor te zorgen dat nieuwe kankerbehandelingen hun weg vinden naar de patiënt, bijvoorbeeld Cristal Therapeutics.

Cristal Therapeutics ontwikkelt nanobolletjes die kankermedicijnen heel gericht in het lichaam kunnen afleveren bij de tumor. De nanobolletjes hopen zich op in de tumoren en laten dan pas het medicijn los. De eventueel (veel) voorkomende bijwerkingen van een kankerbehandeling moeten daardoor sterk verminderen. Het interessante is dat de nanobolletjes te verbinden zijn met allerlei geneesmiddelen. Het is dus een soort ‘pakketbezorger’, die het medicijn aflevert waar het moet zijn.

Strategisch investeren voor leefkracht

Naast duurzaam beleggen op de beurs en investeren in participatiemaatschappijen, zijn er nog vele andere initiatieven die wij vanuit maatschappelijke en/of zorgrelevantie stimuleren. De gemeenschappelijke deler is het bevorderen van betaalbare zorg en uiteindelijk, mede daardoor, (meer) leefkracht creëren voor ieder mens. Van groot belang is dat investeren zich niet alleen beperkt tot geld, maar ook de inzet van onze kennis, data en tijd. De ervaring leert namelijk dat alleen geld investeren niet tot gewenste verandering en succes leidt als er niet ook voldoende tijd en aandacht wordt geïnvesteerd. Een verandering vraagt per slot van rekening altijd om een gedragscomponent en dat is niet met geld alleen te realiseren.

Vorige Digitale zorginnovaties
Volgende Dure geneesmiddelen