Vorige Volgende

Meldknop onterechte facturen

We vragen ook de klant om ons te helpen bij de zorgkostencontrole. Hoe? Sinds oktober 2017 kan de klant gebruikmaken van een ‘Meldknop Zorgkosten’ in MijnMenzis. Met deze optie kan hij direct aangeven over welke zorgkosten hij twijfels heeft. Afhankelijk van de ingediende declaratie, krijgt de klant een (aantal) suggestie(s) van mogelijke oorzaken en de vraag ‘is de onduidelijkheid hiermee weggenomen?’. Indien de klant tevreden is met het antwoord wordt zijn melding niet doorgezet. Is het antwoord nog steeds onduidelijk, wordt de melding wél doorgezet.

Wanneer een melding doorgezet is, neemt een van onze Servicemedewerkers vervolgens telefonisch contact op met de klant en geeft achtergrondinformatie over de declaratie. In bijna 90% van de gevallen wordt dan duidelijk waar de declaratie vandaan komt en dat deze terecht is. Indien het onduidelijk blijft, geeft de Servicemedewerker de declaratie door aan onze expertteams. Bij verdenking van fraude, schakelen de expertteams het team Fraude in. Uiteraard houden we de klant op de hoogte en vindt zo nodig restitutie van te veel betaalde kosten plaats.

Ontwikkeling en resultaten in 2018

Eind 2017 hadden klanten al de mogelijkheid om bij ziekenhuis- en paramedische declaraties de Meldknop Zorgkosten te gebruiken. De eerste helft van 2018 stond in het teken van het verder uitbreiden van de zorgsoorten, waarbij de Meldknop Zorgkosten gebruikt kan worden: farmacie, mondzorg, huisartsenzorg en hulpmiddelen. We hebben 2.548 meldingen van onterechte zorgkosten ontvangen. Dat is een goed resultaat; Mensen hebben in eerste instantie vaker dan het jaar daarvoor op de Meldknop gedrukt, maar de klachten die binnenkwamen hebben niet altijd tot een feitelijke melding geleid. Dat kwam omdat de potentiële suggesties in MijnMenzis meestal voldoende antwoord gaven. In bijna 305 gevallen hebben we de vraag doorgezet naar onze expertteams.

Vorige Controle van zorgkosten
Volgende Fraudebeheersing