Vorige Volgende

Waardegerichte zorginkoop

De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed. We zien echter dat de organisatie van zorg nog onvoldoende aansluit bij de behoeften en wensen van patiënten. Bij Menzis staat het functioneren van ieder individu centraal; we denken niet vanuit ziekte en behandeling, maar veel meer vanuit (positieve) gezondheid en welzijn. Want iedereen wil zo zelfstandig en (leef)krachtig mogelijk in het leven staan. Door de gezondheidsvraag van de klant centraal te zetten, komen we tot specifieke keuzes voor de zorg: juiste zorg op de juiste plek wordt dan realiteit.

Waardegerichte zorg

We richten ons op díe zorg die waarde voor onze klanten toevoegt: de zorg met de beste verhouding tussen enerzijds relevante gezondheidsuitkomsten en anderzijds de kosten van die zorg. De gezondheidsuitkomsten kunnen medische uitkomsten zijn. Maar ze kunnen ook gaan over de kwaliteit van leven of het welbevinden van klanten. We noemen dit waardegerichte zorg. Onderzoek en ervaring tonen aan dat hogere kwaliteit en lagere kosten samengaan. Bijvoorbeeld als hogere kwaliteit in één keer tot succesvol behandelresultaat leidt, of als een behandelmethode bij lagere kosten tot gelijkblijvende uitkomsten leidt.

Waardegericht zorginkoop

Waardegerichte zorginkoop zien we als de sleutel voor toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze klanten. Met waardegerichte zorginkoop willen we drie doelstellingen realiseren:

  • Het verbeteren van de (door de klanten) ervaren kwaliteit van zorg;

  • Het verbeteren van de gezondheid van onze klanten;

  • Het verlagen van de zorgkosten om deze toegankelijk en betaalbaar te houden.

In 2018 is Menzis met waardegerichte zorginkoop weer een stapje verder gegaan. Er zijn waardegerichte inkooptrajecten gestart en nieuwe ontwikkeld, zoals het inkooptraject Angst en Depressie. Daarnaast heeft Menzis meerdere nieuwe meerjarenafspraken afgesloten die waardegerichte zorg als basis hebben.

Vorige Goede en betaalbare zorg
Volgende Contractering van zorgaanbieders