Vorige Volgende

Gemeenten

In de regio’s waarin wij actief zijn, willen we samen met gemeenten (met de ondersteuning van zorgaanbieders en kennisinstellingen) een preventie-aanpak ontwikkelen om sociaal kwetsbare groepen te helpen.

Samenwerken met gemeenten

Specifiek met gemeenten werken we samen op de grensvlakken van Zvw, Wlz en Wmo om zorg doelmatiger te organiseren en knelpunten voor onze klanten op te lossen. Het landelijke samenwerkingsverband ‘Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s’ is een goed voorbeeld. Hiermee bevorderen we zowel onderlinge samenwerking als kennisuitwisseling en kunnen we projecten makkelijker uitrollen en opschalen. Voorbeelden van onze samenwerking met gemeenten zijn onder andere het Preventiefundament gemeenten en schuldenaanpak.

Preventiefundament gemeenten

Er zijn veel preventieve initiatieven op de markt om mensen vitaler, energieker en zelfverzekerder te laten voelen, vaak gefinancierd met pilot- en projectgelden. Niet veel van die initiatieven zijn bewezen effectief. Daarom willen wij een aantal initiatieven omarmen die dit wél zijn en hebben we in samenwerking met gemeenten een duurzame preventie-aanpak ontwikkeld. Met name om sociaal kwetsbare groepen te helpen. Met deze aanpak zoeken we naar lokale invoering en cofinanciering van gecombineerde leefstijlinterventies (GLI). Dus in plaats van investeren in steeds weer nieuwe initiatieven richten we ons nu samen met de gemeenten op:

 • duurzame implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventies in wijken en dorpen;

 • integrale aanpak tussen het sociaal domein en het zorgdomein, en het verbeteren van de zichtbaarheid van en het verwijzen naar verschillende activiteiten;

 • duurzame inrichting van de cofinanciering met behulp van gemeentepolis en gemeentebudgetten, genaamd het ‘Preventiefundament gemeenten’.

Resultaten 2018

In 2018 zijn we in de gemeente Arnhem met de GLI ’Volwassen met overgewicht’ gestart. In totaal zijn 80 deelnemers, verdeeld over drie groepen, begonnen. Ook in Ede, Rhenen, Stadskanaal, Pekela, Veendam en Oldambt zijn de voorbereidingen voor de GLI ‘Overgewicht Volwassenen’ in 2018 gestart. De deelnemers starten in het eerste kwartaal van 2019. De GLI voor deze deelnemers wordt gefinancierd uit de Basisverzekering en de Garant Aanvullende verzekering. In 2019 starten we met de implementatie van valpreventie voor de GLI ‘65 plussers met risico op vallen’.

Praktijkvoorbeelden van het leefstijlprogramma (GLI) in Arnhem


Deelnemer A uit Arnhem

Deelnemer A liep al langere tijd rond met de gedachte af te vallen (10 kilo) en zijn conditie te verbeteren. Hij wilde ‘lekkerder in zijn vel’ zitten, maar vond het lastig om te beginnen. Zijn huisarts attendeerde hem op het leefstijlprogramma. Het programma sprak hem aan, omdat het onder begeleiding én in groepsverband is. De eerste drie maanden heeft hij als erg positief ervaren. Zoals verwacht was het sporten in groepsverband voor hem een stok achter de deur. Zelfs dusdanig, dat hij samen met andere deelnemers besloten heeft om samen te blijven sporten. Inmiddels heeft hij zijn doel behaald: 10 kilo afgevallen. Dit kwam niet alleen door het sporten, maar ook door het voedingsadvies van de diëtist. Daarnaast heeft hij sinds kort een hondje. Doordat hij nu vaker ‘een blokje om’ gaat, maakt hij ook weer een praatje met andere mensen.

Deelnemer B uit Arnhem
Via een brief van de gemeente werd deelnemer B geïnformeerd over het leefstijlprogramma. De brief kwam “precies op het juiste moment”. Zijn persoonlijke doel: afvallen en meer bewegen. Hij was altijd bang dat hij in een sportschool “met allemaal atletische mensen” niks te zoeken zou hebben, maar in de groepslessen ontmoette hij juist mensen die “nog niet zo’n gestroomlijnd lichaam hebben”. Er waren zeker momenten dat hij geen zin had om deel te nemen, maar doordat hij er niet alleen voor stond, heeft hij tóch doorgezet. Met behulp van een online eetdagboek heeft hij bewustere keuzes gemaakt en met resultaat: ruim 10 kilo afgevallen. In de toekomst wil hij stoppen met roken, nog meer afvallen en trainen voor een hardloopevenement van 5 kilometer. Inmiddels heeft hij ook zelf een sportabonnement afgesloten. Dat is voor hem nu betaalbaar, vanwege de korting door de samenwerking van de gemeente Arnhem met Menzis. En thuis beweegt ook meer door lessen te volgen van ‘Nederland in Beweging’.

Schuldenaanpak

Nederland telt 7,8 miljoen huishoudens, waarvan ruim 1,5 miljoen met problematische schulden kampen. Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat er een stevige wisselwerking is tussen financiële problemen en het ontstaan of verergeren van gezondheidsklachten. Samen met gemeenten willen wij mensen weer perspectief bieden. Inmiddels hebben we ervoor gezorgd dat 7.500 verzekerden met een achterstand in de premiebetaling terugkeren naar een normale premiebetaling. Met de volgende initiatieven bieden we mensen met een schuld bij Menzis weer perspectief, waarbij we nauw samenwerken met gemeenten:

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een stevige wisselwerking is tussen financiële problemen en het ontstaan of verergeren van gezondheidsklachten.

 • Regeling Uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB)
  Door een goede samenwerking met inmiddels 23 gemeenten, pakken we schulden op binnen het kader van de RUB. Hierdoor kunnen bijstandsgerechtigden die aangemeld zijn bij het CAK terugkeren naar een normale premiebetaling bij hun zorgverzekeraar. 
   

 • Vroegsignalering
  Vroegsignalering is een totaalaanpak van achterstanden door verschillende schuldeisers, zoals woningbouwverenigingen, energie- en waterbedrijven en zorgverzekeraars. Deze regeling geldt niet alleen voor mensen die leven in de bijstand, maar ook voor mensen die hun financiering niet op orde hebben. Gemeenten (inmiddels 12 waarmee wij samenwerken) zorgen dat mensen met een schuld bij twee of meer schuldeisers bezocht worden om te kijken of zij geholpen willen worden.
   

 • Jongeren Perspectief Fonds
  Na een voorstel voor schuldafhandeling zijn zo’n 30 jongeren in Den Haag, die aangemeld waren als wanbetaler bij het CAK, naar de gemeentepolis overgezet. De lopende premie wordt voldaan via de budgetbeheerrekening. Jongeren zijn hierdoor ook opgeschort bij het CAK als wanbetaler, wat hen weer perspectief biedt. In 2019 gaan we met het Jongeren Perspectief Fonds verdere mogelijkheden onderzoeken.

Toekomstvisie

Het Preventiefundament sluit aan op de strategie van Menzis om meer te richten op de regio’s. Met deze aanpak ontstaat er automatisch verbinding tussen het zorg- en sociale domein. In de toekomst streven we naar een uitrol van leefstijlinterventies bij alle gemeenten en bij belangrijke lokale partijen in onze regio’s. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de wijken waar de meest kwetsbare doelgroepen wonen.

Vorige In de regio
Volgende MenzisFonds