Vorige Volgende

In de regio

Maatwerk klantbediening

Mensen in hun leefkracht versterken krijgen we het beste voor elkaar in de regio’s waar ook de meeste van onze klanten wonen. Onze regio’s zijn daarom de plekken waar wij actief in gesprek gaan en samenwerken: met klanten én partners, zoals gemeenten, zorgaanbieders en kennisinstellingen. Hun input hebben we voor elke regio vertaald naar een thema, bijvoorbeeld psychisch kwetsbaren en kwetsbare ouderen. Dankzij deze specifieke regionale kleur voelen klanten zich meer op maat bediend. Enkele voorbeelden van wat we gezamenlijk in onze regio’s hebben gerealiseerd:

In de regio Noord

Project ‘Samen voor herstel’
Het project Samen voor herstel is een nieuwe, persoonlijker aanpak voor mensen met een psychiatrische stoornis. Samen met de gemeente Groningen financiert Menzis ‘Samen voor herstel’. Door de cliënt te vragen wat voor hem belangrijk is, wordt de zorg persoonlijker. Ambulante teams van GGZ-organisaties in de wijk en van de gemeente Groningen werken hierbij nauw samen, momenteel voor 40 mensen.

Ik raakte zonder werk, werd depressief. Mijn steungroep - met daarin een maatschappelijk werker, psycholoog en persoonlijk begeleider - werkt vanuit hetzelfde behandelplan. We komen geregeld bij elkaar, minimaal vier keer per jaar. Fijn die aandacht, ik ga vooruit.

Een deelnemer aan project 'Samen voor herstel'

Lentis, WIJ Groningen en Verslavingszorg Noord-Nederland zijn betrokken bij het project 'Samen voor herstel'. Zij kijken naar het effect van een ernstige psychiatrische aandoening op het dagelijks leven, wat daaraan te doen is en hoe deelname aan de maatschappij en dus ook de leefkracht hersteld en versterkt kan worden. Eerst wordt in kaart gebracht hoe de cliënt ervoor staat. Vervolgens gaat hij zelf zijn doelen formuleren en op papier zetten hoe hij die doelen wil bereiken en wie hij daarvoor nodig heeft. Daarbij krijgt de omgeving nadrukkelijk een rol. 

De kern van de nieuwe aanpak is dat de cliënt zelf de regie houdt, met hulp van familie, vriend, buurman, sportgenoot, leraar, wijkcoach, psycholoog of jobcoach bijvoorbeeld.

Een verpleegkundig specialist bij Lentis, Wijst cliënten hun weg naar herstel

In de regio Twente

App Stopmaatje
De app ‘Stopmaatje’, een initiatief van Vitaal Twente, helpt mensen om te stoppen met roken. Bijvoorbeeld door het stellen van doelen en het helpen tijdens moeilijke momenten. 

Vitaal Twente
De vitaliteit van inwoners in Twente blijf achter in vergelijking met rest van Nederland. De gemiddelde levensverwachting is lager is en Twentenaren sterven vaker aan hart- en vaatziekten, kanker, psychische stoornissen, COPD en diabetes mellitus dan gemiddeld in Nederland. Ook vergrijst Twente sneller. Maar Twente wil de vitaalste regio van Nederland worden. Hoe? Met behulp van Vitaal Twente. Stichting Vitaal Twente is een initiatief van Menzis, Carint Reggeland, GGD, ROC, Roessingh Research and Development, de 14 Twentse gemeenten, Saxion, Universiteit Twente en Ziekenhuisgroep Twente. Deze coalitie werkt aan het duurzaam invoeren van technologische innovaties in Twente door organisaties aan initiatieven te verbinden. De stichting helpt om van idee naar project en van project naar concreet product te komen. Vanzelfsprekend wordt er ook voor gezorgd dat alle initiatieven duurzaam geborgd wordt. Lees hier meer over de stichting Vitaal Twente.

In de regio Achterhoek

OldStars, walking football
Wij ondersteunen OldStars, walking football, samen met Het Nationaal Ouderenfonds, gemeenten, eerstelijns zorgaanbieders en andere partners. ‘Achterhoek in Beweging’ wil met OldStars, walking football senioren in beweging krijgen én, in sommige gevallen, uit hun isolement halen. Ruim 100 senioren staan geregeld met veel plezier ‘op het veld en binnen de lijnen’. Inmiddels is het mogelijk om bij meer dan tien verenigingen in de Achterhoek walking football te spelen. Het doel is dat in 2021 ruim 20 verenigingen walking football aanbieden en 500 senioren daarvan kunnen genieten.

Achterhoek in Beweging
Het programma Achterhoek in Beweging laat zien hoe belangrijk bewegen is en helpt jong en oud bij een gezonde leefstijl. De projecten binnen dit programma worden opgezet door Menzis en andere partners in zorg, onderwijs, overheid, cultuur, bedrijfsleven en sport. 

In de regio Midden

Programma GO! (Gezond Onderweg)
Een gezonde levensstijl is belangrijk, zeker voor kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht. Menzis was vanaf het begin betrokken bij GO!, een wijkgerichte aanpak om kinderen en jongeren tussen de 0 en 19 jaar met (ernstig) overgewicht in hun eigen omgeving te begeleiden naar een gezondere levensstijl. Uniek is de samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in de wijk. De kindergezondheidscoach is de spil en begeleidt de kinderen en jongeren twee jaar lang met het zich eigen maken van een gezonde leefstijl. Na pilots in de Arnhemse wijken Malburgen en Presikhaaf en de gemeente Overbetuwe (Herveld en Zetten) is GO! in 2018 ook in Lingewaard gestart. Dit heeft daar geresulteerd in 125 blije(re) en gezonde(re) kinderen.

In de regio West

Programma Bewegen Werkt
Samen met gemeente Den Haag bieden wij het programma ‘Bewegen Werkt’ aan. Doel van het programma is verzekerden, die onder het sociaal minimum leven, stimuleren om te bewegen en daardoor (meer) te participeren in de maatschappij (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of aangepast/regulier werk). Gedurende 12 weken trainen de deelnemers twee keer per week een hele ochtend. Dit doen ze op het gebied van zowel lichamelijke als mentale fitheid; bijvoorbeeld wandelen, fietsen, fitness en andere beweegactiviteiten (buiten en in de zaal). Inmiddels hebben 75 mensen deelgenomen en zijn er mooie resultaten behaald:

  • 80% van de deelnemers heeft een verbeterde fysieke fitheid;

  • 65% van de deelnemers heeft een verbeterde gezondheidsbeleving;

  • 80% van de deelnemers boekt progressie op het gebied van zelfredzaamheid en participeren in de maatschappij;

  • 65% blijft na afloop van ‘Bewegen Werkt’ zelfstandig en actief bewegen.

Vorige In gesprek met onze belanghebbenden
Volgende Gemeenten