Vorige Volgende

Kennisinstellingen

Onderzoek en onderwijs verbinden

Bij Menzis geven we invulling aan onze maatschappelijke rol door nieuwe praktische toepassingen te verbinden met onderzoek en onderwijs. Denk aan doelmatigheidsstudies over nieuwe interventies in de zorg en het testen van de effectiviteit van nieuwe interventies ten aanzien van leefkracht en preventie.
We hebben veel verschillende samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen, zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen, zowel landelijk als regionaal.

Samenwerkingsverbanden

Bij samenwerkingen valt te denken aan het meerjarige convenant met Hanze Hogeschool, de samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, maar ook aan samenwerkingen binnen bredere regionale samenwerkingsinitiatieven zoals Vitaal Twente en Pioneers in Healthcare. Bij het afsluiten van convenanten geven we de voorkeur aan samenwerken met (grotere) kennisinstellingen, vooral in onze regio’s, waarbij we meer kunnen bieden dan alleen korting en/of een marktconform aanbod. Financiering van de samenwerking wordt beoordeeld vanuit het Menzis investeringsoverleg MenSI, waar de financieringsaanvragen bij aanvang worden beoordeeld aan de hand van specifieke criteria.

Onderzoek door studenten

Op het gebied van onderwijs hebben we baat bij de inzet van studenten voor onderzoek bij concrete innovatiewerkplaatsen (IWP), bijvoorbeeld het meten van de effectiviteit van nieuwe interventies op het gebied van vitaliteit op de werkplek in ‘IWP healthy workplace’. Maar ook het professionaliseren van verpleegkundigen bij het bieden van relationele ondersteuning aan chronisch zieken/ouderen en hun sociale omgevingen via ‘IWP Familiezorg’. En het stimuleren van gezond gedrag (participatie bij de Health Deal).

Gastcolleges

Via gastcolleges bij diverse opleidingen lichten verschillende Menzis-medewerkers de rol van de zorgverzekeraar toe aan studenten en aankomende professionals.

Een masterstudent, die al jaren in de praktijk van een ziekenhuis werkte, volgde mijn gastcollege. Na afloop zei zij: ‘Ik had echt geen idee wat zorgverzekeraars eigenlijk allemaal doen. Vanaf de werkvloer ervoer ik vooral dat ze 'de boeman' zijn. Goed te horen waar jullie mee bezig zijn en welke zinvolle dingen jullie doen!’

Lucie Peijnenburg, Adviseur Strategie & Beleid bij Menzis, gastdocent masteropleiding Healthy Ageing van de Hanze Hogeschool

Gesprekspartner voor onderwijs

We participeren, vanuit praktijkbehoefte en -ervaring, in overleggen met onderwijsinstellingen over de inhoud van opleidingen. Ook zijn we in de regio gesprekspartner voor brancheorganisaties met betrekking tot de toenemende arbeidsmarktproblematiek. Door schaarste aan gekwalificeerde zorgwerkers ontstaat hoge werkdruk en daardoor neemt ook het ziekteverzuim extra toe. Zo werken we samen met het onderwijsveld, zorgaanbieders, werkgevers en vakorganisaties aan oplossingen voor deze schaarste door te participeren in het RAAT (Regionaal Actieplan Arbeids Tekort). Met deze regionale actieplannen bundelen we de krachten om tot een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in zorg en welzijn te komen.

Een vooruitblik naar 2019

We willen proactiever gaan samenwerken met kennisinstellingen. Ook geldt de nieuwe voorwaarde dat beoogde samenwerkingen een bijdrage moeten leveren aan het versterken van leefkracht en/of aan goede en betaalbare zorg en/of aan Menzis als gezonde organisatie. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Hanze Hogeschool en Quantified Self Institute ten aanzien van de versterking van leefkracht voor Menzis-medewerkers via de pilot Healthy Workplace.

Vorige Werkgevers
Volgende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen