Vorige Volgende

MenzisFonds

Ondersteunen kleinschalige projecten en activiteiten

In 2018 zijn we met het MenzisFonds gestart. Dit was mede op initiatief van onze Ledenraad, omdat de raad al langer wilde dat duidelijker zou worden dat Menzis een coöperatie is en leden zelf ook invloed hebben. Met onder andere het MenzisFonds is aan die wens tegemoet gekomen. Het primaire doel? Het ondersteunen van kleinschalige maatschappelijke projecten en activiteiten die bijdragen aan leefkracht en/of zorg, bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van het voorkomen van eenzaamheid, jeugd en het stimuleren van beweging.

Doelen van het MenzisFonds

Het MenzisFonds kent de volgende doelen:

  • Door middel van toegekende bedragen uit het MenzisFonds de leefkracht van leden en anderen versterken;

  • Onder onze leden het gevoel versterken dat Menzis een coöperatie is;

  • Onze leden in staat stellen om ook via het MenzisFonds invloed uit te oefenen binnen de coöperatie.

Dankzij het MenzisFonds kunnen we nog meer mensen in onze regio’s helpen om aan hun leefkracht te werken, waarmee we maatschappelijke meerwaarde bieden. Hierdoor wordt het MenzisFonds nog zichtbaarder. We stellen geld beschikbaar voor zinvolle initiatieven op voorspraak van onze leden en op basis van de speciale MenzisFonds-criteria.

MenzisFonds voorbeelden


Survivallen met de politie

Een mooi voorbeeld van een van de projecten waaraan het MenzisFonds bijdraagt, is dat van de Twentse Politie. De politie ging survivallen met mensen met een handicap, omdat de politie wist dat deze mensen zeer geïnteresseerd zijn in de politie, ze hen een leuke dag wilde bezorgen en daarmee hun leefkracht wilde helpen versterken. Dankzij de bijdrage vanuit het MenzisFonds hadden 50 gehandicapten een geweldige dag.

Voedsel voor de Voedselbank
Een ander mooi project vindt plaats in de regio Midden. Daar wordt met behulp van het MenzisFonds zaaigoed, materieel en kleding gekocht, ten behoeve van vrijwilligers die voedsel verbouwen voor de Voedselbank.

Rijnstate Vriendenfonds
Dankzij een bijdrage van 5.000 euro kunnen longpatiënten in Rijnstate vanuit een rolstoel of gewone stoel met een zogenaamd fietslabyrint door de straten van Arnhem, Londen, Tokio of langs het Gardameer fietsen. Rijnstate Vriendenfonds: “Juist voor chronische longpatiënten is bewegen van essentieel belang. Het trainen van de beenspieren zorgt voor een betere algehele conditie en daardoor een betere kwaliteit van leven.”

MenzisFonds in de media

Meerdere projecten werden in 2018 opgepikt door lokale en regionale media (klik hier voor een voorbeeld).

Pilot

Het MenzisFonds is een pilot van drie jaar. In 2018 zijn in totaal 113 projectaanvragen beoordeeld. Aan 36 daarvan hebben we een bijdrage toegekend voor een totaalbedrag van 152.495 euro. Het aantal aanvragen was conform onze verwachting. Na de sluitingsdatum voor indiening in 2018 kwamen nog veel aanvragen binnen. De aanvragers hebben het antwoord gekregen dat de aanvraag in 2019 opnieuw ingediend kan worden.

Aanvragen en toekenningen in 2018

Vorige Gemeenten
Volgende Sportieve partnerships