Vorige Volgende

Werkgevers

De leefkracht van werkend Nederland versterken

Gezonde, leefkrachtige medewerkers zijn een van de belangrijkste succesfactoren voor de continuïteit van organisaties. Dat geldt ook voor onze organisatie. Als medewerkers zich goed voelen, profiteert de organisatie hier van mee. Wat doen wij om organisaties en hun medewerkers leefkrachtiger te maken?

In 2018 konden we met trots een aantal nieuwe partners verwelkomen: grote retailers als Jumbo en Aldi kozen voor Menzis als partner vanwege onze aandacht voor leefkracht. Vanaf 2019 gaan we werken aan de vitaliteit van de medewerkers van Vanderlande. Samen met de andere werkgevers waar we het afgelopen jaar de samenwerking mee zijn aangegaan, zijn we trots op de resultaten die we hebben kunnen realiseren voor hun medewerkers. We kijken er naar uit om deze partnerships nog verder invulling te geven en daarmee steeds meer bij te dragen aan het werkgeluk en de leefkracht van werkend Nederland.

Gezondheid en leefkracht in Den Haag ondersteunen 

De gemeente Den Haag zocht een partner in bedrijfszorg, omdat de gemeente van mening is dat als je goed voor je eigen medewerkers zorgt, dit ten goede komt aan alle inwoners van de gemeente Den Haag. Menzis kwam als beste partij uit de bus, onder andere door onze visie op het versterken van leefkracht in combinatie met een goede en betaalbare collectieve zorgverzekering. De Gemeente Den Haag en Menzis waren al partners op het gebied van de Wmo-voorzieningen en minima in de stad. Met deze nieuwste toevoeging werken Menzis en de gemeente Den Haag nu dus samen aan leefkracht in de breedste zin van het woord.

Menzis WerkGezond - meer regie, meer werkplezier 

Menzis WerkGezond is een speciaal team van bedrijfszorgspecialisten, dat werkgevers ondersteunt bij het versterken van de leefkracht van hun medewerkers. We helpen hen om hun gezondheidsbeleid vorm te geven. Bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van de ‘nudging-methode’ met als doel het stimuleren van gewenst gedrag bij medewerkers. Werkgevers krijgen één aanspreekpunt toegewezen uit het team WerkGezond. In 2018 hebben we veel werkgevers ondersteund op het gebied van gezondheidsbeleid. 

Door een gezonde werkomgeving te creëren worden medewerkers bewust van het effect van gezonder werken. Denk aan het faciliteren van alternatieven voor de standaard bureaustoel of een centraal waterpunt op weg naar de koffieautomaat.

Jeroen van Vilsteren, Senior Adviseur Bedrijfszorg bij Menzis

De Gezonde Werkomgeving - kennis delen met werkgevers 

Om werkgevers te inspireren om actief te werken aan de vitaliteit en leefkracht van hun medewerkers organiseerden we in 2018 voor onze bestaande klanten inspiratiesessies over ‘De Gezonde Werkomgeving’. We kijken terug op drie succesvolle sessies op onze kantoren in Groningen, Wageningen en Enschede. De deelnemende werkgevers waren allen positief en blij met de inspiratie, tips en concrete adviezen die ze konden meenemen naar hun eigen organisatie. Daarom plannen we voor 2019 weer nieuwe sessies in. Daarnaast meten we de effectiviteit van nieuwe initiatieven op het gebied van vitaliteit op de werkplek in ‘IWP healthy workplace’.

SamenGezond op het Werk 

In 2018 introduceerden we SamenGezond op het Werk, een toevoeging op ons online gezondheidsprogramma. Hiermee kunnen we inspelen op de belangrijkste (gezondheid)thema’s binnen een organisatie. SamenGezond op het Werk is speciaal ontwikkeld voor werkgevers én medewerkers. Het is voor werkgevers een laagdrempelige manier om medewerkers te faciliteren en activeren om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid; zowel thuis als op het werk. Bijvoorbeeld om meer te bewegen, beter te ontspannen of gezonder te eten of drinken.

Vorige Samenwerkingspartners
Volgende Kennisinstellingen