Vorige Volgende

Duurzame inkoop

De afdeling Facilitair Bedrijf van Menzis heeft het milieubeleid als onderdeel van het milieumanagementsysteem. Daarin wordt duurzaamheid zoveel mogelijk meegenomen bij het inkopen van facilitaire producten en diensten. In 2018 vonden inkoop- en offertetrajecten plaats op het gebied vanenergie, het vervangen van slagbomen op onze terreinen, diverse deeltrajecten voor verbouwingen en een slim digitaal vergadersysteem. Duurzaamheid is bij inkooptrajecten dan ook altijd een selectiecriterium en dus een standaardagendapunt in de overleggen met onze (potentiële) leveranciers. Wij verwachten dat zij dezelfde ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid en dat zij proactief bijdragen aan het duurzaamheidsbeleid van Menzis.

Duurzaamheid is bij inkooptrajecten altijd een selectiecriterium en dus een standaardagendapunt in de overleggen met onze (potentiële) leveranciers.

Menzis
Vorige Milieu
Volgende Wet- en regelgeving en gedragscodes