Vorige Volgende

Milieu

Wij zijn een organisatie die continu streeft naar kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en verbetering van milieu- en energieprestaties. Dat willen we niet alleen uitstralen, daar handelen ook we naar.

Milieubeleid en -management

Op het gebied van milieueisen voldoet Menzis aan geldende wet- en regelgeving en overige eisen. Daarbij streven we naar continue beheersing en waar mogelijk verbetering. Om dit te kunnen realiseren hebben we een milieumanagementsysteem. Dit systeem voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 14001:2015, zodat de werking van dit systeem ook door onafhankelijke partijen kan worden getoetst en bevestigd. Na de externe audit in oktober 2018 hebben we, net als het jaar daarvoor, wederom het certificaat ‘Milieumanagementsysteem – ISO 14001:2015’ gekregen.

Uit de Menzis-praktijk

  • Onze groene stroom wordt geleverd op basis van windkracht en voldoet aan de strenge eisen van het milieukeurmerk Groene Stroom van de Nederlandse Oorsprong (of SMK-Milieukeur) uit wind.

  • De CO2-uitstoot van het groene gas dat we gebruiken, wordt gecompenseerd door projecten die zijn goedgekeurd door de Gold Standard van hetWereldnatuurfonds. De Gold Standard is een initiatief van het Wereld Natuurfonds (WNF). Hiermee wil het WNF inzichtelijk maken welke keuzes het duurzaamst zijn.

  • Een van de eisen uit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere organisaties één keer per vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren. De audit geeft een gedetailleerd overzicht van allebestaande energiestromen binnen Menzis: ook in 2018 voldeden onze locaties Wageningen, Groningen en Enschede aan de eisen.

Vooruitblik

Voor 2019 hebben we de ambitie om ons te hercertificeren volgens de eisen van de NEN-EN-ISO 14001:2015. Daarnaast biedt de EED de mogelijkheid om een ISO 14001-certificaat te gebruiken voor het uitvoeren van een energieaudit wanneer daar een CO2-reductiemanagementcertificaat aan wordt toegevoegd, die zekerstelt dat we voldoen aan de eisen uit de EED. Onze ambitie is dit aanvullende certificatieschema in 2019 te halen.

Vorige Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Volgende Duurzame inkoop