Vorige Volgende

Collectiviteiten

In 2018 hebben we besloten onze strategie te veranderen. Kort gezegd leggen we de focus op groei in de regio. We willen onder andere een integraal gezondheidsbeleid over de sociale domeinen heen om zo de leefkracht van onze klanten te versterken. We doen dat door het vroeg signaleren van schulden en gezondheidsproblemen, maar ook door te investeren in preventieactiviteiten op het gebied van voeding en beweging én het wegnemen van drempels in de gezondheidszorg. We zoeken daarbij samenwerkingspartners, die dit samen met ons willen en kunnen doen.

Gemeente-collectiviteiten

Voor het uitrollen van een integraal gezondheidsbeleid hebben we alleen binnen de regio’s een positie. Buiten de regio’s is dit niet te realiseren en daarom nemen we afscheid van gemeente-collectiviteiten die buiten de regio vallen. De betrokken gemeenten hebben we ingelicht en in de gelegenheid gesteld het contract te beëindigen per 2019 of, bij het nog ontbreken van een gemeentecontract bij een andere zorgverzekeraar, per 2020. De gemeente-collectiviteiten in onze regio's gaan we uitbouwen en verder in investeren.

Leefkracht collectief

Al een paar jaar spraken we binnen Menzis over het introduceren van een collectief dat gericht is op het stimuleren van een gezonde leefstijl. In het najaar van 2018 hebben circa 90.000 mensen ervoor gekozen om mee te doen met ons Leefkracht collectief. In 2019 gaan we voor deze groep ons aanbod verder doorontwikkelen.

Het Leefkracht collectief biedt onze klanten handvatten om gezond te blijven of de gezondheid te verbeteren We starten met voordelen via SamenGezond die gezond gedrag bevorderen, zoals de persoonlijke gezondheidscheck van Niped en leefstijlcoaching. Met het Leefkracht collectief stimuleren we preventie bij onze klanten. Ook vergroten we onze distributiekracht in de regio en hebben we directe toegang tot onze klanten. Zo verleiden we meer mensen om laagdrempelig inzicht te krijgen in hun gezondheid en gebruik te maken van persoonlijk gezondheidsadvies. En we kunnen hen gidsen naar interventies die aansluiten op de persoonlijke behoefte.

Met het Leefkracht collectief…

  • geven we actief invulling aan leefkracht en het stimuleren van preventie bij onze klanten;

  • maken we ons aanbod meer solidair;

  • verleiden we meer mensen om laagdrempelig inzicht te krijgen in hun gezondheid, gebruik te maken van persoonlijk gezondheidsadvies en te gidsen naar interventies die aansluiten op hun behoeften.

Vorige Premie en polissen
Volgende Transparant advies