Vorige Volgende

Premie en polissen

De premie van de Basisverzekering stijgt met € 3,- en bedraagt per 2019 € 122,- per maand. We hebben de premiestijging beperkt kunnen houden. Voor 2019 hebben we begroot dat we € 6 miljard uitgeven aan zorg uit de Basisverzekering, voor ruim 2 miljoen klanten. We besteden 98% van de premie aan zorg voor onze klanten. Meer weten over de premie en de opbouw? Lees hier meer.

We hebben in 2018 voor het eerst een bijeenkomst georganiseerd voor de pers. Het doel: mensen meenemen in het proces van de premietotstandkoming. Wij wilden daarmee aandacht vragen voor de complexiteit van de premiestelling. Journalisten hebben hier positief op gereageerd.

Frank Janssen, CFO bij Menzis

Polissen

In 2018 heeft de minister van VWS kritiek geuit op de hoeveelheid aan polissen en collectiviteiten die door de zorgverzekeraars in Nederland worden aangeboden. Die hoeveelheid maakt kiezen voor de klant moeilijk, vooral als niet duidelijk is wie de zorgverzekeraar is en welke verzekering precies wordt aangeboden. De Consumentenbond uit zich kritisch wanneer dezelfde basisverzekering via verschillende labels of distributiekanalen tegen verschillende prijzen wordt aangeboden. Zorgverzekeraars zijn daarom door VWS opgeroepen het aantal verzekeringen te verminderen, het aantal collectiviteiten te verminderen en de verleende collectiviteitskorting te legitimeren door de zorgkosten van de betreffende collectiviteit te verlagen. Per 2020 heeft de minister een verlaging aangekondigd van de wettelijk vastgestelde maximale korting voor collectiviteiten. Die zal in 2020 naar verwachting 5 procent zijn, tegen maximaal 10 procent nu.

Menzis heeft een relatief klein en overzichtelijk productaanbod, maar het kan natuurlijk altijd beter. Om consumenten te helpen, gaan we daarom per 2019 het aantal collectiviteiten terugbrengen en verdere reductie per 2020 voorbereiden. We doen dit gefaseerd, omdat we de gemaakte contractuele afspraken met collectieve partners respecteren (bijvoorbeeld in het geval van meerjarencontracten). 

Vorige Samen verzekeren
Volgende Collectiviteiten