Vorige Volgende

Versterken van leefkracht

Bij Menzis zetten we ons optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. En om ervoor te zorgen dat mensen leefkrachtig in het leven kunnen staan - zelfstandig en onder eigen regie, ondanks eventuele beperkingen - is inzet nodig op behoud van gezondheid en kwaliteit van leven. Daarom bieden wij iedereen ondersteuning bij zijn eigen leefkracht, onder andere met behulp van het online gezondheidsprogramma SamenGezond.

Leefkracht

…gaat over de positieve kracht van gezond leven, zodat je de dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn. Je voelt leefkracht als het vermogen om jouw leven vorm te geven zoals jij wilt. Gezond en gebalanceerd leven helpt je daarbij krachtiger in het leven te staan. Het maakt je vitaler en het geeft je meer zelfvertrouwen om de dingen te doen zoals jij ze wilt. Ieder mens doet dat op zijn eigen manier, want iedereen is uniek.

Preventie als maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere betrokkenen gaan op het gebied van preventie meer samenwerken om de zorgverlening, nu en in de toekomst, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Daarom maken wij als zorgverzekeraar steeds meer de beweging van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Preventie dus. We willen aandoeningen voorkomen, gezondheid behouden en de kwaliteit van leven verbeteren. Leefkracht noemen wij dat. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – wat kan iemand nog wél, in plaats van wat kan hij niet (meer) – kunnen we veel gezondheidswinst behalen en onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler voorkomen.

Preventie Portaal: wetenschap en business verbinden

Vanuit de meerjarenafspraken tussen Menzis en UMCG wordt door de Aletta Jacobs School of Public Health (een gezamenlijk initiatief van de Rijkuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en het UMCG) het Preventie Portaal ingericht. Dit Portaal wil een springplank zijn voor zorginnovaties vanuit de overtuiging dat een succesvolle opschaling van preventieve initiatieven een bijdrage levert aan meer gezonde jaren en het verlagen van zorgkosten.

Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health

Op 14 februari 2018 tekende Menzis, samen met diverse andere organisaties, de Health Deal ‘stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. Met deze Health Deal willen de ministeries van VWS en Economische Zaken brede toepassing van effectieve zorginnovaties verder op weg helpen. In de Health Deal hebben we afgesproken dat e-health-instrumenten (bijvoorbeeld de Persoonlijke Gezondheid Check van Niped of de online gezondheidsdiensten van Mirro, die we in SamenGezond aanbieden) beschikbaar moeten zijn voor alle mensen, een bijdrage moeten leveren aan zelfregie en zelfstandigheid én tot een toename van de kwaliteit van leven moeten leiden. 

Vorige Voor Mens & Maatschappij in 2018
Volgende Leefkracht in de praktijk