Leefkracht

De positieve kracht van gezond leven.

Menzis Maatschappelijk Verslag 2018

Bij Menzis zetten we ons in voor het behoud van goede en betaalbare zorg.

We zien onszelf niet alleen als zorgverzekeraar, maar ook als partner in gezondheid. We willen de zorg positief beïnvloeden door aandacht voor leefkracht en waardegerichte zorginkoop. Dat doen we samen met onder andere onze klanten, zorgaanbieders en gemeenten: in onze regio’s én de rest van Nederland. Wat betekende dat voor mens en maatschappij in 2018? Lees het hieronder in onze highlights.

Highlights van 2018

Wij zijn Menzis, aangenaam

+

Verbeterde samenwerking voor onze medewerkers

+

Transparante bedrijfsvoering en risicomanagement

+

Belanghebbenden actief betrokken bij beleid

+

Premie beperkt gestegen

+

Klanttevredenheid gegroeid

+

MVO? We droegen ons duurzame steentje bij

+

Geholpen bij versterken van leefkracht voor ieder mens

+

Gewerkt aan toegankelijkheid van goede en betaalbare zorg

+

Financiële resultaten over 2018

+

Wat betekent dat? Lees de begrippen- en afkortingenlijst

+