Mijn laatste wens, ik wilde zo graag nog één keer naar de zee.

Ton
Bekijk foto
Vorige Volgende

Transparante productlijn

Eenvoudige productlijn

In 2016 was er een maatschappelijke discussie over de ‘polisjungle’, de grote diversiteit aan producten die het kiezen voor een klant moeilijk maken. Hoewel Menzis een relatief eenvoudig polisaanbod heeft, is er opnieuw gekeken waar we vereenvoudigingen kunnen aanbrengen in het belang van de klant. Hierop is besloten het label Azivo per 1 januari 2017 te laten integreren in het Menzis-label. Deze overgang is succesvol verlopen, bijna 90% van de Azivo-klanten is meegegaan naar Menzis. Naast Azivo is ook de specifieke productlijn voor de zorgbranche, Zorgplus, uit de markt gehaald. Ook zonder deze productlijn biedt Menzis meerwaarde voor medewerkers in de zorg. We bieden collectieve contracten inclusief bedrijfszorg en hebben met de afdeling Menzis WerkGezond veel aandacht voor preventie.

Samen met werkgevers

Veel klanten vinden het aantrekkelijk om een zorgverzekering af te sluiten via de werkgever. In 2016 hebben we ons aanbod voor werkgevers beter laten aansluiten bij hun behoeften. Daarnaast hebben we een flinke slag geslagen in de professionalisering van offertes en presentaties. Hierdoor hebben we nieuwe klanten kunnen aantrekken, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en CSU. Partijen die vanuit strategisch en maatschappelijk oogpunt goed bij Menzis passen. Verder zijn vrijwel alle bestaande collectieve contracten met werkgevers verlengd.

Duurzame relatie met PMA

PMA staat voor Positive Mental Attitude. Het consumentencollectief werd in 1991 opgericht door Henk van Kranenburg en Arthur Bouw. Sinds die tijd is PMA uitgegroeid tot de grootste aanbieder van (collectieve) verzekeringen en kortingsregelingen. Arthur Bouw vertelt: “PMA kijkt naar de behoeftes van consumenten en biedt korting op passende producten en diensten. Denk aan telefonie, groene stroom, tankpassen, autoverzekeringen, reisverzekeringen en zorgverzekeringen. We bieden de collectieve zorgverzekering via Menzis al ruim tien jaar aan en PMA bestaat 25 jaar. Dit laat zien dat we een duurzame organisatie zijn, die ook duurzame relaties aangaat met haar partners.”

De formule van PMA werkt. Inmiddels zijn er 1,1 miljoen deelnemers; de zorgverzekering heeft 465.000 klanten. Naast premiekorting, biedt PMA toegevoegde waarde op het gebied van preventie en vitaliteit.

Henk van Kranenburg: “Mensen die een PMA zorgverzekering hebben, krijgen toegang tot PMA Plus. Met PMA Plus kunnen klanten op een laagdrempelige manier gebruikmaken van vele diensten op het gebied van preventie en vitaliteit. Zo kunnen zij met korting deelnemen aan het VES vitaliteitsprogramma. Dit is een twaalf weken durend programma gericht op het creëren van een gezonde en actieve leefstijl. Dit kan bij bijna 100 deelnemende sportcentra. Als klanten ook lid worden van dit sportcentrum, is het VES vitaliteitsprogramma gratis. Ook kunnen zij deelnemen aan een EHBO-cursus om eerste hulp te bieden aan kinderen en krijgen zij korting bij de fietsenwinkel.nl om vaker de fiets te kunnen pakken.” Zo maken PMA en Menzis zorg én gezondheid voor iedereen goed betaalbaar en toegankelijk.

FNV en Menzis

De FNV en Menzis werken sinds 2006 samen binnen het domein van Werk & Gezondheid onder de vlag van het Zorgcollectief FNV/Menzis. Samen bieden we een aantal exclusieve diensten voor klanten van het Zorgcollectief voor FNV-leden. Bijvoorbeeld gratis vrije toegang tot de onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts. De FNV mantelzorgservice Zorg voor Elkaar biedt de verzekerde mantelzorgontvangers en mantelzorggevers persoonlijke ondersteuning en hulp krijgen binnen de huidige wet- en regelgeving.

Dankzij de samenwerking kunnen klanten van het Zorgcollectief FNV/Menzis ook gebruikmaken van een aantal exclusieve preventieve FNV Zorgservices. Zo is de gratis Health Check in 2016 bij 5.000 klanten uitgevoerd. In 2016 is in gezamenlijkheid een bewustwordingscampagne gestart om zowel klanten als niet-klanten van het Zorgcollectief FNV/Menzis te wijzen op gehoorschaderisico's op het werk. Zo’n 3.000 mensen deden de gratis arbeidsgerelateerde online gehoortest. Leo Hartveld, algemeen secretaris van de FNV: “Het Zorgcollectief FNV/Menzis is er voor FNV-leden die geen gebruik kunnen maken van een werkgeverscollectiviteit en blijft zich in 2017 richten op verdere doorontwikkeling van de exclusieve afspraken binnen het domein van Werk & Gezondheid.”

Vorige Leden zijn leidend
Volgende Verbetering service