Een hele gave boomhut, midden op de hei. Geweldig!

Joost
Bekijk foto
Vorige Volgende

Financiële resultaten

Kengetallen

  

2016

2015

(in miljoenen euro's)

Omzet (Verdiende premies en bijdragen eigen rekening)

 

6.038,90

5.569,70

Zorgkosten (schaden eigen rekening)

 

-5.903,70

-5.350,40

Bedrijfskosten

 

-226,4

-221,7

Beleggingsresultaat

 

59,1

15,9

Resultaat

 

-46,9

3,9

Eigen vermogen

 

1.421,60

1.468,50

Reservering in verband met premie teruggave in volgende kalenderjaar

 

166,9

295,7

    

In percentages

   

Solvabiliteit (Solvency II)

 

145%

154%

Duurzaam belegd vermogen

 

100%

100%

Vorige Beloning
Volgende Geconsolideerde balans per 31 december 2016