Een hele gave boomhut, midden op de hei. Geweldig!

Joost
Bekijk foto
Vorige Volgende

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016

Technische rekening schadeverzekering

(in duizenden euro's)

 

2016

  

2015

 

Verdiende premies en bijdragen eigen rekening

      

Bruto premies

 

2.669.446

  

2.484.417

 

Bijdrage uit Zorgverzekeringsfonds en Algemene Kassen

 

3.218.194

  

3.139.727

 

Uitgaande herverzekeringspremies

 

33.555

  

-36.937

 
   

5.921.195

  

5.587.207

Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's, bruto

 

128.794

  

-88.022

 

Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's, aandeel herverzekeraars

 

-11.112

  

70.515

 
   

117.682

  

-17.507

   

6.038.877

  

5.569.700

       

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

  

0

  

0

       

Overige technische baten eigen rekening

  

2.357

  

2.711

       

Schaden eigen rekening

      

Bruto schaden

 

-6.180.634

  

-5.485.213

 

Aandeel herverzekeraars

 

-17.820

  

42.271

 
   

-6.198.454

  

-5.442.942

Wijziging voorziening voor te betalen schaden, bruto

 

295.220

  

152.610

 

Wijziging voorziening te betalen schaden, aandeel herverzekeraars

 

-488

  

-60.091

 
   

294.732

  

92.519

   

-5.903.722

  

-5.350.423

       

Bedrijfskosten

      

Acquisitiekosten

 

-52.956

  

-48.444

 

Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen

 

-173.450

  

-173.288

 
   

-226.406

  

-221.732

       

Overige technische lasten eigen rekening

  

-12.473

  

-11.021

       
       

Resultaat technische rekening schadeverzekering (transporteren)

  

-101.367

  

-10.765

Niet-technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2016

 

2015

Resultaat technische rekening schadeverzekering

  

-101.367

  

-10.765

       

Opbrengsten uit beleggingen

Opbrengst uit deelnemingen

 

1

  

0

 

Opbrengst uit niet op netto vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen

 

209

  

26

 

Opbrengst uit terreinen en gebouwen

 

5.525

  

5.673

 

Opbrengst uit overige beleggingen

 

28.646

  

-7.168

 

Gerealiseerde winst op beleggingen

 

11.580

  

52.777

 
   

45.961

  

51.308

       

Niet gerealiseerde winst op beleggingen

  

89.869

  

62.789

       

Beleggingslasten

Beheerskosten en rentelasten

 

-5.583

  

-6.695

 

Gerealiseerde verlies op beleggingen

 

-7.542

  

-13.986

 
   

-13.125

  

-20.681

       

Niet gerealiseerde verlies op beleggingen

  

-63.651

  

-77.488

       

Andere baten

  

46.390

  

35.201

Andere lasten

  

-50.969

  

-36.418

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

-46.892

  

3.946

       

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

0

  

0

       

Resultaat na belastingen

  

-46.892

  

3.946

Vorige Geconsolideerde balans per 31 december 2016
Volgende Duurzaam beleggingsbeleid