Vorige Volgende

Premiebeleid

Stabiel premiebeleid

Zorgverzekeraars hebben sinds 1 januari 2016 te maken met de nieuwe wetgeving Solvency II. Deze wetgeving is bedoeld om klanten meer (financiële) bescherming te bieden. Zorgverzekeraars moeten onder andere rapporteren over hun financieel beleid en de financiële resultaten, risicomanagement en de inrichting en werking van de governance. Hoe meer risico een verzekeraar loopt, des te meer vermogen als reserve moet worden aangehouden (solvabiliteit).

Menzis zet voldoende vermogen apart om te voldoen aan de eisen van Solvency II. Eventueel overig vermogen wordt teruggegeven aan de klanten in de vorm van een premiedemping. Als coöperatie heeft Menzis niet te maken met aandeelhouders en winstuitkeringen. Alle uitgekeerde reserves gaan via de premie terug naar de klant. Het is ons doel de premie zo stabiel mogelijk te houden over de jaren. Ook onze zorginkoop en het laag houden van de bedrijfskosten draagt hieraan bij.

In 2016 was de interne norm voor de solvabiliteit 1,3, ten opzichte van de wettelijke norm van 1,0. Deze norm is ook als uitgangspunt gehanteerd voor de premiestelling 2017. In de premie voor 2017 is per betalende klant 93 euro teruggegeven vanuit het vermogen. Dat is in totaal circa 167 miljoen euro. In de premie voor 2016 was dit 161 euro per betalende klant. Dat is in totaal circa 296 miljoen euro. Het minder kunnen inzetten van vermogen in combinatie met de verwachte zorgkostenstijgingen, hebben geleid tot een premiestijging van 11%.

Jaarpremie natura Basisverzekering zonder vrijwillig eigen risico

 

2017

2016

2015

2014

2013

Menzis

€ 1.428

€ 1.284

€ 1.251

€ 1.146

€ 1.272

Anderzorg

€ 1.224

€ 1.116

€ 1.116

€ 1.035

€ 1.155

Azivo

Opgegaan in Menzis

€ 1.296

€ 1.263

€ 1.158

€ 1.296

Zo is de premie opgebouwd

Menzis Basis (natura Basisverzekering)

Rekenpremie VWS 2017

€ 1.326,00

Resultaten zorginkoop en verevening

€ 37,45

Bedrijfskosten

€ 78,36

Opslag winst

€ 0,00

Overige opslagen

€ 88,87

(o.a. collectiviteitskorting en oninbare premies)

 

Inzet beleggingsopbrengsten

€ 0,00

Teruggave reserves

€ 102,68

 

Premie per jaar

€ 1,428,00

 

Premie per maand

€119,00

Hoe besteedt Menzis uw premie?

Van uw premiegeld betalen we uw nota's aan zorgaanbieders. Op basis van de begroting voor 2017 geeft Menzis ruim 6,1 miljard euro uit aan zorg uit de Basisverzekering. Dat is 97,7% van uw premie. En ruim 400 miljoen meer dan in 2016. Voor ruim 2 miljoen verzekerden. We keren geen winst of bonussen uit en zijn iedere dag bezig met het betaalbaar houden van zorg. Voor iedereen. Maar waar gaat uw premie naar toe?

Vorige Klanttevredenheid
Volgende Betaalbare zorg voor iedereen