Een jaar lang elke dag een fietstocht, geweldig!

Elmar
Bekijk foto
Vorige Volgende

Regioaanpak

Menzis is een landelijk werkende zorgverzekeraar, met een regionale focus. In 2016 zijn we vol enthousiasme gestart met de Regioaanpak. Een werkwijze waarbij we een regio als ecosysteem zien, waarin we samen met partnersen klanten meer kunnen betekenen dan alleen. Samen zetten we ons in voor de dilemma’s van onze klanten in die specifieke regio en werken we aan klantgerichte, regionale oplossingen. In 2016 zijn drie regioregisseurs aangenomen, zijn we in iedere regio vanuit een thema gaan werken en hebben we intern onze activiteiten veel meer met elkaar verbonden. Zorgaanbieders zijn hierin nadrukkelijk onze partners, evenals gemeenten. Met de Regioaanpak versterken we de leefkracht van onze klanten in ons kernwerkgebied en bouwen we aan loyaliteit.

Nieuw zijn ook de co-creatiesessies in de regio. Hierbij bepalen we samen met onze partners, waaronder zorgaanbieders, welke klantinzichten we zullen oppakken. Dit levert veel op. Samen met klanten en partners hebben we naar aanleiding van deze sessies al enkele mooie inzichten opgehaald en resultaten bereikt.

In Twente wordt gewerkt aan het versterken van de leefkracht van ouderen en kinderen met risico op overgewicht. Voor ouderen laten we de verstrekking van incontinentiemateriaal meer aansluiten bij hun dagelijks leven. Ook nemen we deel aan de coalitie Twente Vitaal (technologische ontwikkelingen voor ouderen). Met onze partner Ahold gaan we de ouderen naar de supermarkt vervoeren in plaats van de boodschappen thuis bezorgen.

De Regioaanpak richt zich op onze kernwerkgebieden. Maar ook voor klanten in de overige regio’s is de Regioaanpak van meerwaarde. De kennis die we opdoen, wordt landelijk gedeeld. In 2017 gaan we volop verder met de Regioaanpak.

In de regio zijn ook gemeenten belangrijke partners. Samen met de gemeenten Arnhem, Groningen, Enschede en Den Haag en de regio’s Achterhoek, FoodValley (Wageningen/Ede en omgeving), Midden-Gelderland, Groningen en Twente zijn we een partnerschap aangegaan. In de ‘Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s’ werken we intensief samen aan verschillende thema’s. Voor 2016 en 2017 ligt de nadruk op de thema’s: GGZ Volwassenen, Effectief Samenwerken in de wijk, overgang 18- 18+ (jongeren) en Wijkverpleging. We ontwikkelen lokaal en schalen daarna op naar alle gemeenten en regio’s binnen het werkgebied van Menzis. Dit zijn inmiddels meer dan 80 gemeenten. Daarnaast organiseren we leerbijeenkomsten waarvoor alle gemeenten worden uitgenodigd.

24 uur met…

De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar hoe lukt dat als je kwetsbaarder wordt? Dat kun je als verzekeraar bedenken vanachter je bureau, maar Menzis pakt het anders aan. Menzis-medewerkers leefden zelf een dag en een nacht mee met ouderen in Twente. Met de inzichten uit deze 24 uur ging Menzis aan de slag. “In totaal zijn we 24 keer op huisbezoek geweest: bij 8 echtparen en 16 alleenstaande ouderen, tussen de 73 en 96 jaar oud”, zegt projectleider Hinke van der Werf van Menzis. “Door een dag en een nacht met hen mee te leven, kregen we zicht op wat er nu écht speelt. Veel ouderen wilden graag meewerken. We hebben zelfs mensen moeten teleurstellen. Zoveel reacties hadden we niet verwacht.” Uit de 24 uur durende bezoeken aan alle ouderen zijn tien onderwerpen naar voren gekomen, waaronder mantelzorg, medicijngebruik en behoud van eigen identiteit. De inzichten uit ’24 uur met’ zijn inmiddels besproken met experts en partners in Twente, zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ook de gemeenten. Hinke: “We hebben samen met hen gekeken naar mogelijke oplossingen. Met de meest kansrijke gaan we aan de slag. Met elkaar, want juist door krachten te bundelen kom je veel verder dan ieder voor zich.”

Herstelcirkel in de Wijk

Mensen met Diabetes type 2 hebben vaak medicijnen nodig om de ziekte onder controle te houden. Maar de medicijnen pakken niet de oorzaken van de ziekte aan, maar de gevolgen. Een gezonde leefstijl doet dat wel. Alleen is het ontzettend moeilijk om dat in je eentje op te pakken én vol te houden. Het project 'Herstelcirkel in de Wijk' in Nijmegen-Noord doorbreekt dat patroon. Deelnemers krijgen informatie over voeding, beweging en het bewust worden van hun lijf en gedrag. Vervolgens kiezen ze wat ze gaan aanpakken, hoe ze dat doen en met wie. Ze gaan in kleine groepen aan de slag, met gelijkgestemden. Vandaar ook 'cirkel': de deelnemers zijn betrokken bij elkaar, er is een onderlinge band. De deelnemers zelf nemen de regie. Herstelcirkel in de Wijk is een mooi voorbeeld van een project waarin wij mensen met gezonde voeding en meer beweging grip geven op hun eigen leefkracht. Slaat het project aan, dan kunnen we het breder inzetten: in heel Nederland en ook voor mensen met andere chronische aandoeningen, zoals reuma, vaatziekten en artrose.

Aandacht voor eenzaamheid onder ouderen

Menzis heeft een samenwerking ondertekend met het Nationaal Ouderenfonds om onder meer de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. In vier van onze vijf regio’s zijn ouderen een doelgroep in de Regioaanpak. Met de samenwerking willen we ouderen tools aanreiken om langer zelfredzaam te kunnen zijn, eenzaamheid te bestrijden en eigen regie te kunnen voeren over hun leven. Zo versterken we de leefkracht van ouderen.

Als onderdeel van deze aanpak hebben we ouderen uit deze regio’s een gratis kerstdiner aangeboden in onze bedrijfsrestaurants van Enschede, Groningen en Wageningen. Op de drie locaties ontvingen we deze avond ruim 350 ouderen. Naast een heerlijk 4-gangendiner, bereid door Eurest foodservices, boden onze medewerkers persoonlijke begeleiding en gezelligheid aan tafel. Het kerstdiner voor ouderen is mogelijk gemaakt dankzij de belangeloze inzet van heel veel Menzis-medewerkers.

Gelderland-midden

Samen met leden en partners zetten we in ‘Midden’ in op het versterken van de leefkracht van gezinnen met kinderen.  Belangrijk hierbij zijn een duidelijke link naar voeding en beweging en kijken we naar projecten met een innovatief karakter.

Achterhoek

Samen met leden en partners zetten we in op het versterken van de leefkracht van ouderen, door ouderen op de manier die bij ze past te laten ‘meedoen’. Extra aandacht is er voor het ondersteunen van mantelzorgers en voor projecten gericht op ouderen(zorg) die elkaar lokaal en regionaal versterken.

Den Haag

Samen met leden en partners zetten we in Den Haag in op het versterken van de leefkracht van eenzame Hagenezen, van alle leeftijden. Belangrijk hierbij is dat de projecten een duidelijke link naar beweging hebben en is er extra aandacht voor projecten waarbij door samenwerking van gemeente, Menzis en andere partijen de impact wordt vergroot.

Noord

De projecten waar we ons in Groningen op richten dragen bij aan de leefkracht van ouderen en hun mantelzorgers en de leefkracht van mensen met psychische klachten waarbij de focus ligt op (blijven) meedoen. Extra aandacht is er voor projecten die lokaal partijen verbinden en projecten waarbij het verbinden van verschillende leeftijdsgroepen en generaties centraal staat.

Twente

Samen met leden en partners zetten we in Twente in op het versterken van de leefkracht van ouderen en kinderen met (risico op) overgewicht. Hierbij ligt de nadruk op projecten waarbij inwoners en lokale partijen elkaar in beweging brengen, zowel letterlijk als figuurlijk.

Samen met gemeenten: minimapolis

Menzis werkt samen met meer dan 100 gemeenten op het gebied van zorg en gezondheid. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor betaalbare zorg en ondersteuning voor sociale minima. Speciaal voor gemeenten biedt Menzis voor deze groep een collectieve zorgverzekering. Zo voorkomen we dat mensen verdwalen tussen de loketten. Bijstandsgerechtigden en andere minima hebben het financieel vaak zwaar. Met de gemeentepakketten bieden Menzis en gemeenten een betaalbare Basisverzekering, aanvullende verzekeringen én extra vergoedingen. Denk aan extra of volledige vergoeding voor brillen, fysiotherapie, een Wmo-maatwerkvoorziening en tandartsconsulten. Bovendien is in de hoogste aanvullende verzekering vaak het eigen risico opgenomen in de premie. Hierdoor krijgen klanten geen onverwachte rekeningen meer voor het eigen risico.

Samen werken aan schuldenaanpak

Naast de collectieve zorgverzekering werken de gemeenten en Menzis ook nauw samen aan projecten rondom schuldenaanpak. Zo helpen de gemeente Enschede en Menzis bijstandsgerechtigden bij het afbetalen van hun betalingsachterstand voor hun zorgverzekering. Dit sluit aan bij de landelijke verplichting om zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden als wanbetaler uit te laten stromen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Bijna 600 Enschedeërs met een uitkering lopen zes of meer maanden achter met de betaling van hun premie bij Menzis. Deze klanten werden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Per 1 januari 2017 is dit bij het CAK. De wanbetalers hebben alleen nog recht op een Basisverzekering en moeten hun achterstanden terugbetalen vermeerderd met een boete van € 35 per maand.

Sinds juni 2016 pakken Menzis en de gemeente Enschede dit anders aan. De klant wordt opgeschort als wanbetaler bij Zorginstituut Nederland. De gemeente houdt vanaf dan elke maand de zorgpremie en een aflossingsbedrag in op de uitkering en betaalt dit rechtstreeks aan Menzis. Deelnemers betalen dan geen boete meer aan het Zorginstituut Nederland (of per 1 januari 2017 aan het CAK). Omdat de achterstand wel moet worden ingelopen, wordt elke maand een bedrag aan aflossing betaalt. De afbetalingsregeling duurt maximaal 36 maanden. Daarna scheldt Menzis een eventuele restschuld kwijt. Met deze alternatieve betalingsregeling willen we voorkomen dat mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. Uiteindelijk doel is om bij te dragen aan 7.500 minder klanten in de wanbetalingsregeling bij het CAK eind 2018. Begin 2017 start Menzis eenzelfde aanpak met de gemeente Arnhem. Verder zijn er gesprekken met Hengelo, Groningen, Den Haag, Almere, Almelo en Ede.

Krantenartikel (Tubantia)

Vorige SamenGezond
Volgende Mensen in beweging