Een jaar lang elke dag een fietstocht, geweldig!

Elmar
Bekijk foto
Vorige Volgende

Voorbeeldprojecten ter versterking van leefkracht

We zetten ons in om de leefkracht te versterken voor ieder mens. Dit doen we op een aantal gebieden: voldoende bewegen, voldoende ontspannen, goed eten en drinken, en sociale participatie (meedoen in de maatschappij).

De nadruk zal eerst liggen op gezonde voeding. Uit klantonderzoek blijkt dat over voeding grote onzekerheid bestaat. Wat is nu waar? Onderzoekers en wetenschappers weten hier al veel over, maar de gemiddelde Nederlander nog niet. Menzis gaat samenwerken met kennisinstellingen en andere partners om deze kennis te verspreiden. Zo krijgt iedereen goede informatie over gezonde voeding.

Voeding

Eind 2016 heeft Menzis zich aangesloten bij het consortium 'Personalised Nutrition and Health', een initiatief van Wageningen University & Research en TNO. Samen maken we persoonlijk voedings- en gezondheidsadvies op grote schaal mogelijk. Andere partners zijn onder meer Philips, Google Food, Albert Heijn, Jumbo en FrieslandCampina. We streven ernaar technologie en kennis om te zetten naar effectieve, gepersonaliseerde en wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten, die mensen helpen gezondere keuzes te maken op het gebied van voeding. En zo gepersonaliseerd voedings- en gezondheidsadvies op grote schaal mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met adviezen en boodschappenlijstjes op maat. Of met apps waarmee mensen hun gezondheid nauwkeurig in de gaten kunnen houden en waarmee ze gemotiveerd worden om hun gedrag aan te passen.

Verder vertalen wij leefkracht in onze service, in onze dienstverlening, Regioaanpak en in onze zorginkoop. Een aantal voorbeelden:

  • In SamenGezond stimuleren we gezonder gedrag, onder meer door het bieden van informatie en tips over sporten, bewegen, eten en slapen (zie ook SamenGezond).
    Menzis biedt de grootste diversiteit van vergoedingen voor mantelzorg en is ambassadeur van Stichting Werk & Mantelzorg, die werkt aan betere arbeidsvoorwaarden voor mantelzorgers. Hiermee versterken we de positie van mantelzorgers.

  • Met onze Regioaanpak richten we ons op specifieke doelgroepen en regio’s waar grote gezondheidsrisico’s voorkomen. Zo richten we onze initiatieven in Twente op jongeren met obesitas. Soms zijn dit initiatieven vanuit maatschappelijke sponsorprojecten, soms vanuit zorginkoop.

  • Met Lentis maakten we meerjarige afspraken over GGZ persoonsgerichte programma’s. Lentis gaat individuele zorgprogramma’s ontwikkelen, waarin informatie over en van de individuele cliënt wordt gecombineerd met informatie over de beste zorg vanuit richtlijnen. Zo kan voor elke cliënt het optimale behandelresultaat worden bereikt.

  • Menzis is mede-initiatiefnemer van het Innovatiefonds. Hiermee ondersteunen we een onderzoek naar een digitale dienst die de voortgang van het herstel na een heupoperatie monitort. De informatie per patiënt wordt toegankelijk gemaakt voor de artsen en andere professionals, zodat de juiste arts op het juiste moment kan handelen. Ook krijgen patiënten feedback op wat ze zelf kunnen doen om het proces te versnellen. Dit versterkt hun leefkracht.

We willen samen met Menzis de geestelijke gezondheidszorg serieus vernieuwen. De samenleving wordt steeds complexer, waardoor psychisch kwetsbare mensen eerder tegen hun grenzen aanlopen. Dit leidt tot een toename van de vraag om zorg. Wij zijn er van overtuigd, dat we in gezamenlijkheid deze toenemende vraag op kunnen vangen door slimme innovaties waardoor de kwaliteit van zorg verder verbetert en tegelijk toegankelijk en betaalbaar blijft.

Ook met werkgevers werken we aan leefkracht en duurzame inzetbaarheid

Gezonde en vitale medewerkers zijn van groot belang voor de werkgever en de maatschappij. Juist in deze tijden van vergrijzing en langer doorwerken, is het belangrijk dat Menzis samen met werkgevers aandacht heeft voor het vitaliteitsbeleid. Dit doen we door de combinatie van een collectieve zorgverzekering en de inzet van bedrijfszorg. In een werkgeverscollectiviteit komen klanten samen die vanuit de werkgever deels dezelfde gezondheidsrisico’s lopen. Ze hebben bijvoorbeeld een zittend beroep en bewegen weinig. Of moeten juist zwaar werk doen met risico op rugklachten. Dankzij de collectieve zorgverzekering kunnen deze risicofactoren gericht worden opgepakt. Samen met de werkgever versterken we de leefkracht van iedere medewerker.

Ahold

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Ahold. Zo’n 25.000 medewerkers van Ahold zijn verzekerd in de collectieve zorgverzekering van Ahold en Menzis. Maar er is meer: Ahold en Menzis werken als partners samen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarbij verschuift de focus steeds meer van begeleiding bij verzuim naar aandacht voor preventie en vitaliteit. In een uitgebreid vitaliteitsplan zijn de belangrijkste aandachtspunten per bedrijfsonderdeel bepaald, zoals fysieke belasting, roken, bewegen of voeding. Op basis van deze vitaliteitsgebieden wordt een passend traject gestart om de vitaliteit van medewerkers te versterken en samen te werken aan duurzame inzetbaarheid. Alle vitaliteitstrajecten die Ahold-breed worden ingezet lopen via Menzis. Aan de hand van de informatie die dit oplevert, kan Ahold het gezondheidsbeleid blijven optimaliseren. Bijzonder is ook dat het aanbod beschikbaar is voor alle medewerkers van Ahold. Ook als zij niet bij Menzis zijn verzekerd.

HEMA

Het personeel van de 552 HEMA-winkels heeft regelmatig te maken met fysieke belasting, zoals het tillen van artikelen en het staan achter de kassa. De medewerkers hebben dan ook een verhoogd risico op klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (rug, voeten, knieën en armen). Daarom is HEMA het project ‘Gezond en Veilig werken bij HEMA’ gestart. Een project om uitval van personeel door fysieke overbelasting te voorkomen en verzuimkosten zoveel mogelijk te beperken. Samen met een van onze providers, Gardien Fysiotherapie, hebben we een aanpak ontwikkeld die past bij HEMA; praktisch en direct toepasbaar. En rekening houdend met de werkzaamheden op verschillende locaties zoals de winkels, het hoofdkantoor en vervolgens ook distributiecentra en bakkerijen. Menzis heeft HEMA begeleid bij de aanvraag van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor dit project. Nu de subsidie is toegewezen, kan HEMA de aanpak uitrollen naar het hoofdkantoor, de distributiecentra en de bakkerijen.

Vanaf de start van de samenwerking tussen Menzis en HEMA was er enthousiasme om gezamenlijk initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. We sturen op (meetbare) langdurige effecten om zo gezond, veilig én met de juiste inzet van het bewegings- en houdingsapparaat te kunnen werken. De reacties tot nu toe zijn zeer positief en het wordt gewaardeerd dat Menzis actief meedenkt en een bijdrage levert.

Vorige Samen gezonder met 1 miljoen actieve leden
Volgende SamenGezond