Nederlands leren staat bovenaan mijn wensenlijst.

Tekle
Bekijk foto
Vorige Volgende

Samen realiseren we Menzis 2020

In de visie Menzis 2020 hebben we vastgelegd waar we voor staan en wat we de komende jaren willen bereiken. Om ons gewaagd doel waar te kunnen maken en onze klanten optimaal te kunnen bedienen, is het nodig dat alle Menzis-medewerkers daadkracht tonen en goed samenwerken. Daarom investeert Menzis over de volle breedte in haar medewerkers.

Kernkwaliteiten

In 2016 zijn alle medewerkers tijdens teamsessies met elkaar in gesprek gegaan over de Menzis-kernkwaliteiten. In de eerste fase zijn de kernkwaliteiten ‘samenwerken’, ‘vernieuwen’, ‘waarmaken’, ‘snel en steeds beter’ en ‘van bereiken naar beraken’ vertaald naar concreet gedrag. Ieder cluster heeft een eigen ‘kompas’ gemaakt, waarmee ze de kernkwaliteiten verbinden aan het dagelijks werk. Verder is er een kernkwaliteitenspel ontwikkeld, de Menzis Team Challenge, dat helpt bij het eigen maken van de kernkwaliteiten.

Kennisdeling

In een omgeving die constant verandert, is niet ‘kennis hebben’ maar ‘kennis delen’ de kracht van een organisatie. Het ontwikkelen en delen van kennis binnen Menzis is in 2016 verder geprofessionaliseerd. In 2016 zijn bijvoorbeeld twee ‘kennisparades’ georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige activiteiten voor iedere medewerker, waarbij een week lang een onderwerp centraal staat dat belangrijk is voor Menzis. In juni was er ‘De Week van de Bewuste Menz’, waarin het belang van integriteit, privacy en informatiebeveiliging centraal stond. In oktober 2016 werden in ‘De Week van de Vernieuwing’ alle collega’s meegenomen in zorg-gerelateerde (technologische) trends en ontwikkelingen.

Corporate Story

In 2016 zijn we gestart met een dialoog tussen medewerkers en leden van de Directieraad over ‘het verhaal’ van Menzis. In zogenoemde belevingskamers zijn medewerkers samen met hun teamgenoten en een directielid in gesprek gegaan over de vraag waar Menzis voor staat en voor gaat. Dit gebeurde aan de hand van het verhaal van Menzis, onze corporate story. In de belevingskamers besteden we ook aandacht aan beloften die we in 2017 naar klanten en zorgaanbieders gaan communiceren. Uit de eerste reacties blijkt dat medewerkers het mooie en zinvolle bijeenkomsten vinden. Zij zien het als een laagdrempelige manier om met elkaar uitgebreid stil te staan bij de identiteit van Menzis. Het zet aan tot nadenken over zaken waar we trots op zijn.

Werkomgeving 2020

De komende drie jaar veranderen we de kantoren van Menzis tot een moderne en inspirerende werkomgeving, waarin medewerkers flexibel, onafhankelijk van plaats en tijd, effectief en op een gezonde manier kunnen (samen)werken. Het wordt een omgeving die Menzis ademt, onze leefkracht versterkt en die ons ondersteunt bij een betere en snellere dienstverlening aan onze klanten. De ervaringen die wij opdoen bij het werken in deze inspirerende en leefkracht-versterkende omgeving, gaan we delen met onze klanten en aan werkgevers op de grootzakelijke markt aanbieden, in de vorm van producten en advies.

Medewerkertevredenheid

In maart 2016 heeft een uitgebreid medewerkertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hierbij is een algemene tevredenheid gemeten van een 7,5. Dit is een forse stijging ten opzichte van de 7,1 in het (compacte) onderzoek dat in 2015 werd verricht. Naast de tevredenheid is ook de bevlogenheid (7,3) en de betrokkenheid (7,6) gemeten. Verder wordt sinds 2015 ook de EPS gemeten (Employee Promotor Score, vergelijkbaar met de Net Promotor Score). In 2016 is deze EPS gestegen naar 7,5. Dit was 7,0 in 2015. In maart 2017 volgt opnieuw een Menzis-breed tevredenheidsonderzoek.

Menzis Academy

In 2016 heeft de ingezette professionaliseringsslag van de Menzis Academy verder vorm gekregen. Er zijn op verschillende thema’s opleidingspartners geselecteerd. Ook is een leermanagementsysteem geselecteerd en is gestart met de implementatie. Naast een aanbod van trainingen is hier ook, per kernkwaliteit, een aanbod van e-learning modules in opgenomen dat vanaf medio 2017 toegankelijk is voor alle medewerkers.

Diversiteit

Elke medewerker, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, levensovertuiging, handicap of privésituatie, moet zich thuis kunnen voelen bij Menzis. Voor bestaande functies geldt een positief aannamebeleid voor sollicitanten uit de doelgroep van de Participatiewet. Daarnaast heeft Menzis het charter Talent naar de Top (TndT) ondertekend. Het streefpercentage voor vrouwen in de top bedraagt 38% in het jaar 2017. In 2016 lag het percentage op 35% (ten opzichte van 32% in 2015). Sinds medio 2016 bestaat de RvC voor 50% uit vrouwen. Per 1 maart 2016 is de Directieraad uitgebreid met één vrouwelijke directeur. Vanaf 1 januari 2017 is ook bij Corporate Communicatie een vrouwelijke manager aangesteld. In het kader van werving en selectie is gericht aandacht besteed aan diversiteit van de managementteams, dus niet alleen genderdiversiteit maar diversiteit in de volle breedte. Diversiteit gaat ook over het stimuleren van verjonging van de organisatie. Hiertoe zijn onder meer per 1 april 2016 zes nieuwe trainees gestart binnen Menzis.

Nieuwe website voor de werving

Na acht jaar was de website www.werkenbijmenzis.nl toe aan een vernieuwde versie, meer passend bij deze tijd. In 2016 is hier hard aan gewerkt. De focus ligt bij de nieuwe website veel meer op onze vacatures, het aanmelden op de Job Alert en op onze vakgebieden en medewerkers. Daarnaast werkt de site nu beter op tablet en mobiel. De nieuwe website is 14 november 2016 live gegaan.

Leefkracht voor medewerkers

In het kader van het versterken van de leefkracht van onze medewerkers is met name in het laatste kwartaal veel aandacht besteed aan het voorkomen van uitval door hoge werkdruk en stress. In de week van de werkdruk (november) hebben er op alle drie de locaties diverse workshops plaatsgevonden op het gebied van energiemanagement. Daarnaast is de ruimte geboden om kennis te maken met mindfulness en yoga op alle locaties. Deze sessies werden enthousiast bezocht en ontvangen. Speciaal voor de afdeling Service zijn er aangepaste workshops georganiseerd op het gebied van yoga en stoelmassages. Daarnaast is er volop aandacht voor gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant, wordt traplopen actief gestimuleerd en zijn er diverse sportieve activiteiten georganiseerd (van hardloopclinics tot deelname aan fiets- en wandeltochten).

Verzuim

In 2016 stijgt het verzuim van 3,9% naar 4,1%. Dit wordt met name veroorzaakt door het langdurig verzuim. Niet alleen binnen Menzis, maar in heel Nederland is dit een trend die zich voortzet. Het langdurig verzuim wordt enerzijds veroorzaakt door verzuim vanwege ernstige medische aandoeningen. Daarnaast is vaak sprake van mentaal verzuim. Bij mentaal verzuim duurt het langer voordat iemand hersteld is en terug kan keren. Ook vergen de behandelingen hiervoor de nodige tijd. Dit jaar blijven we in het kader van leefkracht inzetten op Menzis-brede activiteiten die de bewustwording bij de medewerkers op het herkennen van stressklachten bevorderen. Dit is voornamelijk gericht op het voorkomen van verzuim. Daarnaast wordt een plan van aanpak gemaakt voor oplossingen binnen de clusters zelf.

Maatschappelijk betrokken collega’s

Ride for the Roses

In september 2016 stond een Menzis-team, bestaande uit 39 deelnemers, aan de start van de 19e editie van de Ride for the Roses in Twente. Het team met collega’s en een aantal relaties vanuit Zorg beleefde een mooie fietsdag en leverde een mooie financiële bijdrage aan het goede doel KWF Kankerbestrijding.
Ride for the Roses wordt jaarlijks georganiseerd om geld in te zamelen voor onze maatschappelijk partner KWF Kankerbestrijding. Het Menzis-team was goed voor een mooie bijdrage van € 5.100. Enkele van onze collega's haalden zelfs meer dan € 500 op, een prachtige prestatie.

Connection Journey

In maart 2016 namen de eerste collega’s van het Zorgkantoor deel aan de Connection Journey; in oktober 2016 is opnieuw een groep collega’s ‘op reis’ gegaan. De driedaagse Connection Journey vond beide keren plaats bij het Leger des Heils. Op de eerste dag hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan de verschillende locaties van het Leger des Heils. De overige twee dagen stonden in het teken van het samenwerken aan een opdracht voor het Leger des Heils. In het najaar van 2016 zijn de twee groepen samengekomen om het begrip samenwerken verder uit te werken. Dit leidde tot de volgende vijf thema’s: alert zijn op eigen gedrag, een motiverende leidinggevende, het volgen van een workshop, teambuilding en intervisie. In overleg met de Manager Wet langdurige zorg worden deze thema’s in 2017 verder uitgerold.

Arbeidsmarkt: vacatures en sollicitanten

Aantal vacatures vervuld

Openstaande vacatures (31 december)

Aantal sollicitaties

Informatie over medewerkers

 

2016

2015

Aantal vaste fte, totaal fte Menzis-concern Nederland, eindstand jaarovergang (exclusief MEZ Holding B.V.)

1.624

1.580

Incl. interimmers en uitzendkrachten

1.879

1.841

% fte vrouw

58%

58%

% vrouwen in leidinggevende posities (incl. RvC) *

35%

32%

% parttime man/vrouw *

6% / 51%

6% / 53%

% medewerkers met contract voor onbepaalde tijd

89%

89%

Deelnemende medewerkers aan Menzis collectiviteit

1.573

1.560

Aantal deelnemers fitnessregeling

213

163

Gemiddelde leeftijd

45 jaar

45 jaar

Gemiddelde diensttijd

14 jaar

14 jaar

  • * berekend op basis van fte’s

Doelen & Resultaten

Resultaat 2015

Doelen 2016

Resultaat 2016

Doelen 2017

MEDEWERKERTEVREDENHEID

   

7,1
(compact onderzoek)

0,1 hoger dan de benchmark van MO verzekeraars (door Effectory) > 7,4

7,5

> 7,6

7,0 (EPS: Employee Promotor Score, in hoeverre bevelen medewerkers Menzis aan als werkgever)

> 7,1

7,5

> 7,4

VERZUIM

   

3,9%

Maximaal 3,4%

4,1%

3,4%

OPLEIDINGEN

   

Opleidingskosten:
ruim € 1,8 miljoen

 

Opleidingskosten ruim € 1,8 miljoen

 
    Vorige Milieu zo min mogelijk belasten
    Volgende Juridische structuur