Vorige Volgende

Menzis Zorgkantoren

In opdracht van het Ministerie van VWS zijn de zorgkantoren licentiehouders voor het solidair uitvoeren van de Wlz voor alle mensen in hun regio. De Menzis Zorgkantoren regelen de langdurige zorg voor alle inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente. Als zelfstandig werkende zorgkantoren stemmen zij de zorgvraag en het zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar af.

Klantgericht werken

De Menzis Zorgkantoren staan voor menselijk, voor elkaar en daadkrachtig. Dit dragen we uit in onze omgang met de klant. De Wlz is bedoeld voor klanten die vanwege een somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking of een psychiatrische aandoening blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dit is een kwetsbare groep, die minder zelfredzaam is en niet altijd goed in staat is regie over het eigen leven te voeren. Ook is het niet altijd duidelijk op welke zorg de klant aanspraak kan maken en welke mogelijkheden er zijn om dit zo passend mogelijk te organiseren. Menzis Zorgkantoor wil klanten ondersteunen bij hun zoektocht naar en door de Wlz-zorg. Ook willen we informatie geven over de mogelijkheden van de Wlz en de rechten van de klant. Daarnaast kunnen we bemiddelen tussen klanten en het aanbod van zorgaanbieders.

Hiermee stellen we klanten in staat, beter geïnformeerd, bewustere keuzes te maken die passen bij hun wensen. Naast het zichtbaar zijn, informeren en adviseren willen we onze processen meer stroomlijnen, zodat ze voor de klant het meest ‘vriendelijk’ zijn. In 2017 is bij alle afdelingen gekeken hoe processen geoptimaliseerd kunnen worden. Hierdoor zijn onder andere overbodige acties uitgesloten en handmatige acties geautomatiseerd, waardoor tijd vrijkomt die aan de klant besteed kan worden.

Gidsfunctie in de Wlz

In 2017 zijn we gestart met het bellen van al onze klanten die langer dan zes weken wachten en geen Wlz-zorg ontvangen. Met deze klanten en/of hun vertegenwoordigers brengen we in beeld wat de zorgbehoefte is en welke oplossingen daarvoor zijn. Daarbij vertellen we klanten welke mogelijkheden Menzis Zorgkantoor heeft om klanten te ondersteunen en te zoeken naar een passende oplossing. De klanten en/of hun vertegenwoordigers waarmee we contact hebben, zijn blij verrast dat het zorgkantoor contact met ze opneemt.

Aandacht voor de mantelzorger

Naast de aandacht voor klanten met een Wlz-indicatie, hebben we specifieke aandacht voor mantelzorgers. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, vragen we hun specifieke aandacht in de welkomstbrief die nieuwe klanten ontvangen. We wijzen hen op de mogelijkheid om gebruik te maken van onze zorgadviseurs, die mantelzorgers kunnen adviseren over hun mantelzorgtaken. Daarnaast ontwikkelen we een praktische checklist voor mantelzorgers, die kan helpen bij het regelen van veelvoorkomende zaken. We zoeken daarbij samenwerking met partijen die zich richten op mantelzorgers, om te borgen dat de checklist aansluit bij de behoeften van mantelzorgers.

Kwaliteit van zorg

In het uitvoeringsprogramma Klant 2018 en de nieuwe kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg geven we aan waar onze klanten op mogen rekenen. Hierbij kijken we niet alleen naar de medische zorg, maar we kijken ook of de klanten de tijd en aandacht krijgen die ze verdienen. De instellingen moeten zich optimaal inspannen om zich aan te passen aan datgene wat de bewoner nodig heeft en wil. Iemand met een zorgbehoefte is een mens met een eigen geschiedenis, eigen wensen, eigen context en eigen naaste(n). We hebben hier, naast de zorgaanbieders, een grote verantwoordelijkheid in.

Zorgkantoor

 

2017

2016

Uitgegeven aan Wlz

 

€ 2,7 miljard

€ 2,7 miljard

Aantal cliënten met PGB (persoonsgebonden budget)

(stand per 31/12)

 

6.156 cliënten met PGB Wlz

2.743 cliënten met PGB

Zvw

5.913 cliënten met PGB Wlz

2.241 cliënten met PGB

Zvw

Gemiddelde doorlooptijd tot verstrekking in dagen bij PGB Zvw

15

30

Gemiddelde doorlooptijd tot verstrekking in dagen bij PGB Wlz

43

57

Vorige Polissen en premies
Volgende Leefkracht