Vorige Volgende

Polissen en premies


In 2017 hebben de Consumentenbond en de politiek aandacht gevraagd voor de zogeheten ‘polisjungle’. Er zijn in Nederland veel zorgpolissen en teveel keuze maakt kiezen moeilijk voor de klant. Menzis heeft een relatief klein en overzichtelijk productaanbod, maar het kan altijd beter. In 2017 is het aantal producten dat Menzis aanbiedt verder verkleind, zodat het aanbod nog overzichtelijker is geworden. Klanten met een product dat in 2018 niet meer wordt aangeboden, zijn verzekerd op het meest gelijkwaardige product.

Transparantie

Ook de transparantie van de producten is verbeterd. Elke verzekering (per oktober 2017 ook elke aanvullende verzekering) wordt op de website helder uitgelegd in een Zorgverzekeringskaart. Dat helpt om de werking van de verzekering goed te kunnen begrijpen en om verzekeringen goed te kunnen vergelijken. Zo helpen we klanten om de verzekering te kiezen die het best past.

Op de website kan in een paar stappen een zorgverzekering worden afgesloten. Overstappen is eenvoudig en gemakkelijk gemaakt. Klanten die graag bij de keuze begeleid worden, kunnen bellen met de Overstapcoach. Dit zijn speciaal opgeleide medewerkers, die de verzekeringen uitleggen en helpen bij de keuze.

Premiestelling

De premies voor 2018 stijgen niet. Dat komt onder andere doordat we per klant € 41,- bijleggen uit onze reserves. 97,8% van de premie geven we uit aan zorg. We hebben begroot dat we in 2018 € 6 miljard uitgeven aan zorg uit de basisverzekering, voor ruim 2,2 miljoen klanten.

Solidariteit is de basis van ons zijn
Binnen de coöperatie Menzis dragen verzekerden gezamenlijk de financiële risico’s voor de zorgkosten die in de groep gemaakt moeten worden. Heb je zorg nodig, dan kan dit worden betaald uit de gezamenlijk gevulde pot van de coöperatie Menzis. Heb je (nog) geen zorg nodig, dan lever je een financiële bijdrage aan het herstel en de behandeling van andere klanten in de coöperatie.

Jaarpremie natura Basisverzekering zonder vrijwillig eigen risico

 

2018

2017

2016

2015

Menzis

€ 1.428

€ 1.428

€ 1.284

€ 1.251

Anderzorg

€ 1.224

€ 1.224

€ 1.116

€ 1.116

Premie intact
“Menzis slaagt erin de premie van dit jaar intact te houden. Maar nog een jaar de premie gelijk houden, is niet haalbaar. We zien de zorgkosten in Nederland toenemen, er wordt meer zorg gevraagd, en er kan meer. Dat kost geld. Maar het is tegelijk ook onze uitdaging de premie zo dicht mogelijk bij die 119 euro te houden.’’

Frank Janssen
Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur
in de Gelderlander op 11 november 2017 bij de premiebekendmaking 2018

De rekenpremie... 
is wat Menzis volgens de berekeningen van het Ministerie van VWS als zorgverzekeraar minimaal moet ontvangen om kosten uit de basisverzekering in een jaar te dekken.

Waarvoor zijn de opslagen?
Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Een deel van de verzekerden betaalt de premie of het verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk. Om dat te compenseren, verwerkt iedere zorgverzekeraar een kleine opslag in de premie.

Toelichting:

Diversen zijn o.a.
- Geriatrische ouderenzorg
- Ziekenvervoer
- Geboortezorg
- Zorg in het buitenland
- Overige zorg

Bedrijfskosten zijn o.a.
- Lonen medewerkers
- Communicatie, reclame en 
  maatschappelijke sponsoring
- ICT voor de kwaliteit van onze service
- Kantoren

Paramedische zorg betreft o.a.
- Fysiotherapie
- Diëtetiek
- Logopedie

Winstuitkering
Als coöperatie heeft Menzis geen winstoogmerk. Eventuele winsten investeren we in de zorg en in het betaalbaar houden van de premie.

Vorige Fraudebeheersing
Volgende Menzis Zorgkantoren