Vorige Volgende

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

2017

 

2016

(in duizenden euro's)

 

      

Verdiende premies en bijdragen eigen rekening

     

Bruto premies

2.834.291

  

2.669.446

 

Bijdrage uit Zorgverzekeringsfonds en Algemene Kassen

3.210.981

  

3.218.194

 

Uitgaande herverzekeringspremies

22.305

  

33.555

 
  

6.067.577

  

5.921.195

Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's, bruto

97.921

  

128.794

 

Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies en lopende risico's, aandeel herverzekeraars

-24.693

  

-11.112

 
  

73.228

  

117.682

  

6.140.805

  

6.038.877

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

 

0

  

0

Overige technische baten eigen rekening

 

1.360

  

2.357

Schaden eigen rekening

     

Bruto schaden

-5.934.538

  

-6.180.634

 

Aandeel herverzekeraars

-18.308

  

-17.820

 
  

-5.952.846

  

-6.198.454

Wijziging voorziening voor te betalen schaden, bruto

21.721

  

295.220

 

Wijziging voorziening te betalen schaden, aandeel herverzekeraars

21.385

  

-488

 
  

43.106

  

294.732

  

-5.909.740

  

-5.903.722

Bedrijfskosten

     

Acquisitiekosten

-48.574

  

-52.956

 

Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen

-182.495

  

-173.450

 
  

-231.069

  

-226.406

Overige technische lasten eigen rekening

 

-10.058

  

-12.473

Resultaat technische rekening schadeverzekering (transporteren)

 

-8.702

  

-101.367

NIET-TECHNISCHE REKENING

2017

 

2016

(in duizenden euro's)

 

Resultaat technische rekening schadeverzekering

 

-8.702

  

-101.367

Opbrengsten uit beleggingen

     

Opbrengst uit deelnemingen

0

  

1

 

Opbrengst uit niet op netto vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen

103

  

209

 

Opbrengst uit terreinen en gebouwen

5.336

  

5.525

 

Opbrengst uit overige beleggingen

53.049

  

28.646

 

Gerealiseerde winst op beleggingen

45.322

  

11.580

 
  

103.810

  

45.961

Niet gerealiseerde winst op beleggingen

 

48.745

  

89.869

Beleggingslasten

     

Beheerskosten en rentelasten

-5.919

  

-5.583

 

Gerealiseerde verlies op beleggingen

-9.155

  

-7.542

 
  

-15.074

  

-13.125

      

Niet gerealiseerde verlies op beleggingen

 

-67.142

  

-63.651

      

Andere baten

 

30.961

  

46.390

Andere lasten

 

-47.245

  

-50.969

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

45.353

  

-46.892

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

0

  

0

Resultaat na belastingen

 

45.353

  

-46.892

Vorige Geconsolideerde balans per 31 december 2017
Volgende Resultaten op onze focuspunten