Vorige Volgende

Klantnavigatie

Menzis wil klanten helpen bij de keuze voor een zorgaanbieder. Daarom is in 2017 gewerkt aan het inzichtelijk maken van kwaliteitsinformatie. Kwaliteitsinformatie is hierbij een verzamelbegrip voor zorguitkomsten, patiëntervaringen en informatie over veiligheid en toegankelijkheid. Menzis is een partnerschap aangegaan met Zorgkaart Nederland. We tonen nu cijfers van patiëntervaringen van ziekenhuizen in de Menzis Zorgvinder. Daarnaast tonen we een melding als een zorgaanbieder door de Inspectie onder verscherpt toezicht wordt gesteld. Dit om onze klanten te attenderen op mogelijke veiligheidsrisico’s. Ook tonen we actuele informatie over de tarieven van ziekenhuiszorg en eerstelijnsdiagnostiek onder de 885 euro.

Tot slot is in 2017 het fundament gelegd om in 2018 uitkomstinformatie te kunnen tonen. Daarbij gaat het om de informatie die ziekenhuizen aanleveren bij het Zorginstituut Nederland. Deze informatie willen we begrijpelijk en relevant maken.

Vorige Dienstverlening die beraakt
Volgende Met meerwaarde investeren