Vorige Volgende

Meer leefkracht door meedoen in de maatschappij

Ouderendiner

Het kerstdiner voor ouderen is een initiatief van Menzis in samenwerking met een aantal gemeenten uit onze regio’s. Ruim 400 ouderen hebben we in onze bedrijfsrestaurants in Groningen, Enschede en Wageningen verwelkomd voor het kerstdiner. Met de hulp van ruim 100 Menzis-medewerkers en inzet van cateraar Eurest is er gezorgd voor ontvangst, een uitgebreid driegangendiner, muzikale omlijsting en vervoer.

Wat levert dit voor meerwaarde voor onze klanten of de maatschappij? Voor veel mensen is kerst een tijd om naar uit te kijken. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Zo voelt één op de vier ouderen zich eenzaam; 200.000 zijn zelfs extreem eenzaam (cijfers van het Ouderenfonds). Het gevoel van eenzaamheid heeft een negatief effect op gezondheid van mensen. En dat wil Menzis op een bescheiden manier omdraaien. We versterken de leefkracht van mensen.

Ons initiatief voor dit kerstdiner past uitstekend bij ons streven om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en bestrijden. Daarom ook heeft Menzis sinds dit jaar de krachten gebundeld met Het Nationaal Ouderenfonds. Samen zetten we ons in voor extra zorg en aandacht voor ouderen. 

Bekijk de video 'Het kerstdiner voor ouderen'

Solidariteit is de basis van ons zijn
Menzis is een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar. We creëren meer waarde voor mens en maatschappij. We ondersteunen mensen om de regie te pakken. In hun gezondheid, maar ook in het meedoen in de samenleving. Daarom geven we samen met gemeenten inhoud aan het minimabeleid. We zijn hierin zelfs leidend ten opzichte van andere zorgverzekeraars.

Klanten met schulden helpen

In samenwerking met gemeenten die minimapolissen van Menzis aanbieden, zijn we gestart om klanten uit de CAK (Centraal Administratie Kantoor) regeling wanbetalers te helpen. Het gaat hierbij om klanten die betalingsachterstanden hebben bij Menzis. Zij stromen na zes maanden premieachterstand in bij het CAK en moeten hier boete betalen bovenop de premie. Hierdoor raken ze vaak nog verder in de problemen. In de nieuwe aanpak worden klanten met een bijstandsuitkering opgeschort bij het CAK. De gemeente houdt de premie in van de uitkering en betaalt deze door aan Menzis. Daarnaast wordt een betalingsregeling getroffen voor het (gedeeltelijk) aflossen van de openstaande schuld bij Menzis. Na 36 maanden wordt de restschuld bij Menzis en CAK kwijtgescholden. Deze regeling heet de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). Voor klanten die geen bijstandsuitkering ontvangen is er de RUO (Regeling Uitstroom Overigen). In 2017 zijn in totaal 4.157 klanten met deze regeling geholpen en overgegaan op een normale betaalrelatie. Zij betalen geen boete meer aan het CAK bovenop de premie. Dit stelt hen in staat de schulden af te lossen en weer een aanvullende verzekering af te sluiten.

Wat we nog meer doen om schulden te voorkomen of te helpen oplossen:

  • Een betalingsregeling op maat;

  • Vooraf gespreid betalen eigen risico;

  • Samenvoegen van meerdere betalingsregelingen: overzichtelijk voor de klant;

  • Huisbezoeken ter voorkoming van overdragen dossier aan de deurwaarder;

  • Herverzekeren eigen risico via meerdere gemeentepolissen voor minima;

  • Pilot budgetbeheer bij Anderzorg.

Vorige Versterkte leefkracht door voeding
Volgende Samen met gemeenten in de regio’s