Vorige Volgende

Samen met partners

Duurzame relatie met PMA

PMA staat voor Positive Mental Attitude. Oprichter Arthur Bouw vertelt: “PMA kijkt naar de behoeften van consumenten en biedt korting op bijpassende producten en diensten. Denk aan telefonie, groene stroom, tankpassen, auto-, reis- en zorgverzekeringen. We bieden de collectieve zorgverzekering via Menzis al een groot aantal jaren aan en PMA bestaat 26 jaar. Dit laat zien dat we een duurzame organisatie zijn, die ook graag duurzame relaties aangaat met partners.” De formule van PMA werkt. Inmiddels zijn er namelijk 1,1 miljoen deelnemers; de zorgverzekering heeft meer dan 475.000 klanten. Naast premiekorting biedt PMA toegevoegde waarde op het gebied van preventie en vitaliteit. Hierin wordt nauw samengewerkt met Menzis.

Menzis en de FNV

De FNV wil een zorgverzekering als vangnet voor leden die niet kunnen deelnemen in een collectieve zorgverzekering van een werkgever. Bijvoorbeeld omdat ze zzp’er zijn of zonder werk komen te zitten. Dit maatschappelijke en sociale component loopt als een rode draad door de samenwerking tussen Menzis en de FNV heen. De FNV en Menzis delen een geschiedenis en gemeenschappelijke waarden. Deze vertalen we naar passende producten en diensten voor FNV-leden. Han Busker, voorzitter van de FNV, “We bundelen onze kennis over arbeid en zorg, waardoor we meerwaarde creëren. Samen willen we het beste voor de leden”

HEMA wil het dagelijks leven leuker en makkelijker maken

Het personeel van de 552 HEMA-winkels heeft regelmatig te maken met fysieke belasting, zoals artikelen tillen en achter de kassa staan. De medewerkers hebben dan ook een verhoogd risico op klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (rug, voeten, knieën en armen). Daarom is HEMA het project ‘Gezond en Veilig werken bij HEMA’ gestart. Een project om uitval van personeel door fysieke overbelasting te voorkomen en verzuimkosten zoveel mogelijk te beperken. Samen met één van onze providers, Gardien Fysiotherapie, hebben we een aanpak ontwikkeld die past bij HEMA; praktisch en direct toepasbaar. En rekening houdend met de werkzaamheden op verschillende locaties, zoals de winkels, het hoofdkantoor, de distributiecentra en bakkerijen. Menzis heeft HEMA begeleid bij de aanvraag van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor dit project.

Samen gezondheidswinst behalen
“Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven. Vaak weten we wel welke keuzes dat precies zouden moeten zijn. Toch is het fijn om daar ondersteuning bij te krijgen. Menzis doet dit door middel van dit traject en SamenGezond en wij van HEMA sluiten hierop aan met dit initiatief. We doen dit omdat we geloven dat we zo gezondheidswinst kunnen behalen. En daar heeft iedereen voordeel van. Jijzelf, Menzis, HEMA en de maatschappij. De samenwerking tussen HEMA en Menzis, ook op dit vlak, wordt als zeer constructief en prettig ervaren. Mede doordat we dezelfde belangen nastreven.”

Laura Geerlings
Head Financial Services van HEMA

Vorige Samen met gemeenten in de regio’s
Volgende Samen met werkgevers