Vorige Volgende

Belangrijke thema’s voor belanghebbenden

De contacten met onze belanghebbenden leiden tot een reeks van onderwerpen die zij van belang vinden, op het economische, sociale en milieutechnische vlak. Deze ‘materiële’ onderwerpen staan in de materialiteitsmatrix. Onderwerpen die links op de horizontale as staan, kan Menzis zelfstandig oppakken. De meest rechts geplaatste onderwerpen liggen het minst binnen onze invloedssfeer. De onderwerpen die onderin de matrix staan, zijn van het grootste belang voor onze belanghebbenden.

Op basis van signalen van belanghebbenden hebben de volgende onderwerpen bij Menzis in 2017 meer aandacht gekregen:

  • begrijpelijke producten en contracten;

  • efficiënte en foutloze dienstverlening;

  • zorg dichtbij in de regio;

  • versterken van de maatschappelijke rol van de zorgverzekeraar.

Naast de onderwerpen die onze belanghebbenden belangrijk vinden, zijn er onderwerpen die belangrijk zijn voor Menzis zelf als organisatie. Hierbij gaat het onder meer om het behoud van een financieel gezonde en stabiele organisatie, en zo min mogelijk belasten van het milieu. De onderwerpen in de matrix komen terug in de twee focuspunten van onze strategie: betaalbare premie en meerwaarde. Deze focuspunten komen terug in de hoofdstukken in dit jaarverslag.Zo komen we in dit jaarverslag tegemoet aan de informatiebehoefte van onze belanghebbenden.

Dilemma: Teveel regels in de zorg

Zorgverleners in Nederland ervaren steeds meer administratieve druk, waardoor er minder tijd overblijft voor de patiënt. Na de opkomst van de huisartsen met Het Roer Moet Om, is in 2017 de beweging (Ont)regel de Zorg ontstaan, die streeft naar meer tijd voor de patiënt en minder last van administratie. Menzis is nauw betrokken bij de plannen van (Ont)regel de Zorg.

We realiseren ons dat ook de zorgverzekeraars vaak de partijen zijn die veel van de administratieve druk opleggen. Dit komt, omdat wij op onze beurt ook moeten voldoen aan wetten en eisen vanuit vele toezichthouders. Toch willen we ons waar mogelijk inzetten om het woud aan wetten, regels en toezicht uit te dunnen en meer op basis van vertrouwen samen te werken.

De afgelopen periode hebben we al veel onnodige regels geschrapt en daar gaan we de komende jaren mee door. Voorbeelden zijn:

  • In de huisartsenzorg hebben we regels rondom voorschrijven, verwijzingen en het declaratieverkeer met elkaar weten te vereenvoudigen. Er zijn bijvoorbeeld geen formulieren meer voor het voorschrijven van verbandmiddelen bij langdurige zorg, voor stoppen-met-roken medicatie en voor recepten op ‘medische noodzaak’.

  • In de paramedische zorg is met diverse partijen afgesproken dat de herhaalverwijzing niet meer nodig is voor een deel van de paramedische behandelingen.

  • Met paramedici is een uniforme dataset met verwijsgegevens opgesteld.

  • Verder werken we met vertrouwen met instellingen voor medisch-specialistische zorg en GGZ aan een systeem van horizontaal toezicht, zodat de administratieve lasten en controles kunnen worden verminderd.

Regeldrift in de zorg
“De regeldrift in de zorg maakt deel uit van een bredere tendens in de samenleving. We moeten ook kijken naar de mechanismen die leiden tot al die regels. Er is in Nederland een tendens waarbij we geen enkel risico meer accepteren. Dan krijg je regels, mensen en instituties die dat gaan bewaken. Dus moeten we ook kijken hoe we voorkomen dat wat we nu schrappen over twee jaar weer terug is.”

Ruben Wenselaar
Voorzitter van de Raad van Bestuur, tijdens het congres (Ont)regel de zorg op 18 november 2017 in Utrecht

Vorige Omgevingsanalyse
Volgende Visie, strategie en beleid