Vorige Volgende

Visie, strategie en beleid

Menzis heeft met zowel medewerkers als klanten en externe deskundigen een uitgebreid traject doorlopen om de visie en strategie ‘Menzis 2020’ te formuleren. Het resultaat van dit traject is ons visie-vierluik. Het visie-vierluik geeft ons bestaansrecht, onze ambitieuze doelen, kernkwaliteiten en kernwaarden weer.

Strategie

De strategie laat zien hoe wij onze doelen bereiken:

Focus met het realisatieplan

Elke twee jaar stellen we een realisatieplan op met concrete plannen voor de volgende twee jaar.

In 2016 hebben we een realisatieplan opgeleverd voor de periode 2017 tot 2018. Dit realisatieplan is ook voor 2018 leidend, hoewel er enkele aanscherpingen hebben plaatsgevonden.

De redenen hiervoor zijn:

  • er bestaat een toenemende (maatschappelijke) druk op de houdbaarheid van het huidige zorgstelsel:

  • de (medische) technologie ontwikkelt zich in een hoog tempo;

  • Menzis wil haar positie ten opzichte van concurrenten verstevigen. 

Deze drie ontwikkelingen hebben impact op de relatie met zorgaanbieders en klanten, en op de interne processen. Om hierop een antwoord te bieden, zijn de visie en strategie verder aangescherpt naar twee focuspunten:

  • Het bieden van een betaalbare premie

  • Het bieden van meerwaarde

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk en duurzaam ondernemen is een manier van werken, die doorklinkt in alle beslissingen en in de gehele organisatie. We hebben geen aparte afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid of MVO. Waar we als zorgverzekeraar mogelijkheden zien voor duurzame oplossingen, kiezen we daarvoor. Dit komt onder meer tot uiting in onze ambities op het gebied van gezondheid en leefkracht, maar ook in het zo min mogelijk belasten van het milieu.

Vorige Belangrijke thema’s voor belanghebbenden
Volgende Medewerkers